Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

Вибірка за ключовим словом «процес»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ Б А.1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни і визначенняуточнюйтеуточнюйте
2. ДСТУ ISO 10118-1:2003 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 1. Загальні положенняуточнюйтеуточнюйте
3. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроляуточнюйтеуточнюйте
4. ДСТУ ISO 3834-1:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості (ISO 3834-1:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
5. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення уточнюйтеуточнюйте
6. ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT) Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесівуточнюйтеуточнюйте
7. ДСТУ EN 13898:2010 Верстати. Металообробчі верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки (EN 13898:2003+A1:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
8. ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
9. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення уточнюйтеуточнюйте
10. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
11. ДСТУ 4101-2002 Обробляння хмелю після збирання. Вимоги та контролювання технологічних процесівуточнюйтеуточнюйте
12. ДСТУ 7745:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних геологічних явищ і процесів. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
13. ДСТУ-Н 7917:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесууточнюйтеуточнюйте
14. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності уточнюйтеуточнюйте
15. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9-2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів уточнюйтеуточнюйте
16. ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу уточнюйтеуточнюйте
17. ДСТУ IEC/TR 60668:2005 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташуванняуточнюйтеуточнюйте
18. ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якостіуточнюйтеуточнюйте
19. ДСТУ 4108-2002 Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування уточнюйтеуточнюйте
20. ДСТУ ISO 9004-4-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якостіуточнюйтеуточнюйте
21. ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціяхуточнюйтеуточнюйте
22. ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій уточнюйтеуточнюйте
23. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів уточнюйтеуточнюйте
24. ДСТУ Б А.2.4-16:2008 Система проектної документації для будівництва. Автоматизація технологічних процесів. Умовні графічні зображення приладів і засобів автоматизації в схемахуточнюйтеуточнюйте
25. ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ. Позначення характеристик точностіуточнюйтеуточнюйте
26. ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимогиуточнюйтеуточнюйте
27. ДСТУ EN 13411-2-2002 Закрiплювання кiнцiв сталевих канатiв. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплiтання канатних петель стропiвуточнюйтеуточнюйте
28. ДСТУ EN 13411-4:2005 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання металом і синтетичними смоламиуточнюйтеуточнюйте
29. ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013 Настанова з виконання монтажних з'єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтахуточнюйтеуточнюйте
30. ДСТУ 7295:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни та визначення основних понятьуточнюйтеуточнюйте
31. ДСТУ 7297:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Запобігання природним надзвичайним ситуаціям. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
32. ДСТУ EN 13430:2008 Паковання. Вимоги до паковання, відновлюваного вторинним переробленням матеріалу (EN 13430:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
33. ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для зварювання плавленнямуточнюйтеуточнюйте
34. ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталейуточнюйтеуточнюйте
35. ДСТУ ISO 15610:2005 Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів (ISO 15610:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
36. ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
37. ДСТУ 4675:2006 Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температури від мінус 196 °С до 400 °Суточнюйтеуточнюйте
38. ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов'язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура (ISO 14051:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
39. ДСТУ 7735:2015 Гідротехніка. Терміни та визначення основних понятьуточнюйтеуточнюйте
40. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)уточнюйтеуточнюйте
41. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)уточнюйтеуточнюйте
42. ДСТУ-Н 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролюванняуточнюйтеуточнюйте
43. ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесівуточнюйтеуточнюйте
44. ДСТУ-П ISO/TR 18529:2015 Ергономіка. Ергономіка взаємодії «людина-система». Опис людиноцентричних процесів життєвого циклу (ISO/TR 18529:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
45. ДСТУ 7674:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, відпущеної тепловою електростанцією. Методика визначенняуточнюйтеуточнюйте
46. ДСТУ-П ISO/ТS 17582:2015 Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління (ISO 17582:2014, IDT)уточнюйтеуточнюйте
47. ДСТУ 4223-2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
48. ДСТУ ISO 14052:2018 (ISO 14052:2017, IDT) Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачанняуточнюйтеуточнюйте
49. ДСТУ ISO 13485:2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
50. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положенняуточнюйтеуточнюйте
51. ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDT)уточнюйтеуточнюйте
52. ДСТУ ISO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття (ISO 10381-6:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
53. ДСТУ ISO 12647-2:2008 Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 2. Процеси офсетного плоского друкування (ISO 12647-2:2004, IDT + ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
54. ДСТУ 8222:2015 Птиця свійська. Технологічний процес інкубації яєць. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
55. ДСТУ 8220:2015 Птиця свійська. Технологічний процес виробництва курячих племінних яєць. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
56. ДСТУ 8217:2015 Птиця свійська. Технологічний процес вирощування ремонтного молодняку індиків. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
57. ДСТУ 8219:2015 Птиця свійська. Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
58. ДСТУ 8221:2015 Птиця свійська. Технологічний процес утримання батьківського стада індиків. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
59. ДСТУ 8218:2015 Птиця свійська. Технологічний процес отримання перо- пухової сировини. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
60. ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (EN 62304:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
61. ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугамиуточнюйтеуточнюйте
62. ДСТУ EN 16247-3:2015 Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси (EN 16247-3:2014, IDT)уточнюйтеуточнюйте
63. ДСТУ EN ISO 15613:2016 (EN ISO 15613:2004, IDT; ISO 15613:2004, IDT) Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробуваньуточнюйтеуточнюйте
64. ДСТУ EN 16247-4:2015 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт (EN 16247-4:2014, IDT)уточнюйтеуточнюйте
65. ДСТУ 2368:2017 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
66. ДСТУ 2567:2007 Цукрове виробництво. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
67. ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначенняуточнюйтеуточнюйте
68. ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
69. ДСТУ ISO 6947:2014 Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення (ISO 6947:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
70. ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод оцінювання значень (ISO 11056:1999, IDT; ISO 11056:1999/Amd. 1:2013, IDT)уточнюйтеуточнюйте
71. ДСТУ CWA 16022:2015 Планування та управління витратами проекту (PSCPM) (CWA 16022:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
72. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT )уточнюйтеуточнюйте
73. ДСТУ ISO 25119-4:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, змінення та допоміжних процесів. (ISO 25119-4:2010, IDT)уточнюйтеуточнюйте
74. ДСТУ ISO 5175:2009 Устаткування для газового зварювання, різання і споріднених процесів. Запобіжні пристрої для пальних газів і кисню чи стисненого повітря. Загальні технічні умови, вимоги та методи випробування (ISO 5175:1987, IDT)уточнюйтеуточнюйте
75. ДСТУ CWA 14171:2014 Загальні настанови щодо верифікації електронних підписів (CWA 14171:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
76. ДСТУ 4342:2004 Насіння моркви. Технологія вирощування. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
77. ДСТУ 2073:2009 Консерви овочеві та фруктові. Технологічні процеси та способи консервування. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
78. ДСТУ-Н 7914:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтуванняуточнюйтеуточнюйте
79. ДСТУ EN 10213:2016(EN 10213:2007 + A1:2016, IDT) Виливки сталеві для роботи під тискомуточнюйтеуточнюйте
80. ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018 (ISO/IEC 30105-3:2016, IDT) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організаціїуточнюйтеуточнюйте
81. ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018 (ISO/IEC 30105-5:2016, IDT) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційими технологіями. Частина 5. Настановиуточнюйтеуточнюйте
82. ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 (ISO/IEC 40180:2017, IDT) Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структурауточнюйтеуточнюйте
83. ДСТУ 7795:2015 Машинне доїння овець. Типовий технологічний процес. Загальні вимоги та методи контролюванняуточнюйтеуточнюйте
84. ДСТУ ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018 (ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018, IDT) Інженерія систем та програмних засобів. Вимоги до придбавачів і постачальників інформації для користувачівуточнюйтеуточнюйте
85. ДСТУ ISO/IEC 30105-4:2018 (ISO/IEC 30105-4:2016, IDT) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 4. Терміни та поняттяуточнюйтеуточнюйте
86. ДСТУ ISO/IEC 30105-1:2018 (ISO/IEC 30105-1:2016, IDT) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 1. Еталонна модель процесууточнюйтеуточнюйте
87. ДСТУ ISO/IEC 15026-4:2018 (ISO/IEC 15026-4:2012, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 4. Гарантування в життєвому цикліуточнюйтеуточнюйте
88. ДСТУ 4177-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання (IEC 60654-2:1979, MOD)уточнюйтеуточнюйте
89. ДСТУ ISO/IEC 33020:2016 (ISO/IEC 33020:2015, IDT) Інформаційні технології. Оцінювання процесу. Структура вимірювання процесу для оцінювання можливостей процесууточнюйтеуточнюйте
90. ДСТУ ISO/IEC 33003:2016 (ISO/IEC 33003:2015, IDT) Інформаційні технології. Оцінювання процесу. Вимоги до структур вимірювання процесууточнюйтеуточнюйте
91. ДСТУ ISO/IEC TR 24741:2017 (ISO/IEC TR 24741:2007; IDT) Інформаційні технології. Біометрія. Загальні основиуточнюйтеуточнюйте
92. ДСТУ EN 15224:2019 (EN 15224:2016, IDT) Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’яуточнюйтеуточнюйте



 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали