Оплата та поставка | Питання-відповідь | Техпідтримка | Контакти
(044) 537-1589   537-1579
робота офіса з 10:00 до 17:00
ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
за 15 лютого 2019 р.

Всі надходження до нормативної бази
за 15 лютого 2019 р.

Нові надходження текстів ДБН та ДСТУ за Лютий та Січень

назва документу дата надходження/зміни
ДСТУ ISO 6200:2010 Мікрографія. Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів-правдників. Технічні умови на густину та метод вимірювання (ISO 6200:1999, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 5545/IDF 90:2015 Казеїни сичужні та казеїнати. Визначення масової частки золи. Контрольний метод (ISO 5545:2008 (IDF 90:2008, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 18589-5:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 5. Вимірювання стронцію 90 (ISO 18589-5:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 25119-4:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, змінення та допоміжних процесів. (ISO 25119-4:2010, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 20838:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги до проведення ампліфікації та виявлення якісними методами (ISO 20838:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 5347-19:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 19. Випробування на чутливість до магнітного поля (ISO 5347-19:1993, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 21587-3:2014 Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз (альтернативний рентгенофлуоресцентному методу). Частина 3. Методи атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою й атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 21587-3:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 8773:2010 Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліпропілену (ISO 8773:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 9368-1:2010 Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах методом зважування. Правила перевіряння вимірювального устатковання. Частина 1. Статичні зважувальні системи (ISO 9368-1:1990, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 2230:2014 Вироби із ґуми. Настанови щодо зберігання (ISO 2230:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 16106:2010 Паковання для небезпечних сипучих чи великогабаритних вантажів. Настанови щодо застосування ISO 9001 (ISO 16106:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 21299:2013 Приводне устатковання для догляду за дерном з місцем для водія. Пристрої захисту в разі перекидання (ROPS). Методика випробовування та критерії приймання (ISO 21299:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 4481:2005 Бляха біла та алюміній у листах літографовані. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ ISO 25119-1:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини системи керування, пов'язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування та розроблення (ISO5119-1:2010, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 6199:2010 Мікрографія. Мікрофільмування документів на 16 міліметрову та 35 міліметрову плівку. Порядок виконання робіт (ISO 6199:2005, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT )лютий, 2019
ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) Аналіз газів. Словник термінівлютий, 2019
ДСТУ ISO 21183-2:2010 Стрічки конвеєрні легкі. Частина 2. Перелік еквівалентних термінів (ISO 21183-2:2005, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 8423:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом (ISO 8423:2008, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016 (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керуваннялютий, 2019
ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних (EN ISO 16484-6:2014;IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струмулютий, 2019
ДСТУ EN 60947-4-1:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів (EN 60947-4-1:2010 EN 60947-4-1:2010/A1:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 15378-3:2017 (EN 15378-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 3. Вимірювана енергетична ефективність, Модулі M3-10, M8-10лютий, 2019
ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10лютий, 2019
ДСТУ 3130-95 Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шумулютий, 2019
ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначеннялютий, 2019
ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції (EN 1993-6:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT) Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосуваннялютий, 2019
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництволютий, 2019
ДСТУ ISO 10448:2008 Трактори сільськогосподарські. Гідравлічний тиск для устатковання (ISO 10448:1994, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 11471:2008 Трактори та машини сільськогосподарські. Кодування виносних гідравлічних систем енергопостачання та органів керування (ISO 11471:1995, IDT)лютий, 2019
ДСТУ HD 21.4 S2:2016 (HD 21.4 S2:1990, IDT) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладаннялютий, 2019
ДСТУ EN 12545:2015 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Правила випробування на шумність. Загальні вимоги (EN 12545:2000+ А1:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 13763-2:2008 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 2. Визначення теплової стабільності (EN 13763-2:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 13117-2:2008 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 2. Загальні вимоги щодо випробовування (EN 13117-2:2000, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 13973:2008 Тара жорстка пластмасова. Метод визначення здатності до спорожнення (EN 13973:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 14575:2008 Геосинтетичні бар'єри. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості окиснюванню (EN 14575:2005, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 11653:2010 Сталь. Визначення високого вмісту кобальту методом потенціометричного титрування після відділення іонообміном елементів, що заважають (ISO 11653:1997, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 11926-2:2010 З'єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, технічні вимоги, методи випробовування та позначання вкручуваних кінців штуцерів важкої (S) серії (ISO 11926-2:1995, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018 (IEC/IEEE 61850-9-3:2016, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 9-3. Профіль протоколу точного часу для автоматизації енергосистемлютий, 2019
ДСТУ EN 13652:2015 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів (EN 13652:2001, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного) (ETSI EN 301 489-13:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 62372:2009 Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності (IEC 62372:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 (IEC TS 61850-80-4:2016, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (IEC 62056) до моделі даних IEC 61850лютий, 2019
ДСТУ EN 1547:2014 Промислове устатковання для термооброблення. Норми та правила випробування на шум промислового устатковання для термооброблення, зокрема допоміжного вантажного устатковання (EN 1547:2001+A1:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 11926-3:2010 З'єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 3. Розміри, технічні вимоги, методи випробовування та позначання вкручуваних кінців штуцерів легкої (L) серії (ISO 11926-3:1995, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 50288-8:2015 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 8. Технічні умови на кабелі типу 1 до 2 МГц (EN 50288-8:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 60645-3:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі (EN 60645-3:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 60670-21:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та і аналогічної призначеності. Частина 21. Додаткові вимоги до коробок та корпусів із засобами для підвішування (EN 60670-21:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 751-2:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з'єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть (EN 751-2:1996, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ENV 13070:2014 Соки фруктові та овочеві. Визначання співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13C/12C) в м'якоті фруктових соків. Метод мас-спектрометрії (ENV 13070:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 16086-1:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення реакції рослин. Частина 1. Тестування росту пекінської капусти у горщиках (EN 16086-1:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 50085-2-2:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній (I-N 50085-2-2:2008. IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 1829-1:2014 Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини (EN 1829-1:2010, ІDТ)лютий, 2019
ДСТУ EN 62253:2014 Системи насосні фотоелектричні. Проектне оцінювання конструкції та вимірювання експлуатаційних характеристик (EN 62253:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінівлютий, 2019
ДСТУ IEC 60297-3-100:2009 Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-100. Базові розміри передніх панелей, каркасів, корпусів, стояків та шаф (IEC 60297-3-100:2008, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 61298-1:2009 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 1. Загальні положення (IEC 61298-1:2008, IDT)лютий, 2019
ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 16946-1:2017 (EN 16946-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі M10-11лютий, 2019
ДСТУ EN 12441-2:2010 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію у сплавах цинку методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 12441-2:2001, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 4136-2002 Солодощі східні типу карамелі. Загальні технічні умовилютий, 2019
ДСТУ IEC 61298-2:2009 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 2. Випробування в нормальних умовах (IEC 61298-2:2008, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 12653:2015 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини цвяхозабивні. Вимоги щодо безпеки (EN 12653:1999+А2:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60287-3-3:2010 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 3-3. Кабелі, прокладені поблизу зовнішніх джерел тепла (IEC 60287-3-3:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 61347-2-7:2014 Пристрої керування лампами. Частина 2-7. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування лампами для аварійного освітлення, з живленням від акумулятора (автономні) (EN 61347-2-7:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 931:2015 Машини для виготовлення взуття. Машини затягувальні. Вимоги щодо безпеки (EN 931:1997+ А2:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 15761:2009 Сталеві клинові та дискові засувки і перекривні клапани розміром DN 100 і менше для нафтової та газової промисловості. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN ISO 15761:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 61347-2-3:2014 Пристрої керування лампами. Частина 2-3. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від джерел змінного та/або постійного струму для люмінесцентних ламп (EN 61347-2-3:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 4254-12:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Ротаційні косарки та косарки-подрібнювачі (EN ISO 4254-12:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 3945-2000 (ГОСТ 12575-2001) Цукор. Методи визначення редукувальних речовинлютий, 2019
ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробувань згинанням та розгинаннямлютий, 2019
ДСТУ 2543-94 Автобуси та тролейбуси. Міцність сидінь та їхніх кріплень. Технічні вимоги та методи випробуваньлютий, 2019
ДСТУ ЕN 521:2013 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови (ЕN 521:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IЕС 61116:2013 Настанова щодо електромеханічного устатковання малих гідроелектростанцій (IЕС 61116:1992, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 61587-1:2009 Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 1. Кліматичні, механічні випробування, аспекти безпеки для шаф, стояків, каркасів і шасі (IEC 61587-1:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 7413:2013 Комбікорми повнораціонні гранульовані для кролів. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMI-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ГОСТ 30478:2006 Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8116:2015 Розсада томата (помідора), перцю, баклажана в касетах. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8810:2018 Профілі сталеві гарячекатані спеціальні для тракторів. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ CWA 14643:2010 Інформаційні технології. Настанови щодо інтернаціоналізації метаданих навчальних об'єктів (CWA 14643:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 5555:2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектуваннялютий, 2019
ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах Українилютий, 2019
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)лютий, 2019
ДСТУ 8128:2015 Корми, комбікорми. Метод визначення кислотно- детергентної клітковинилютий, 2019
ДСТУ 8130:2015 Рослини квітучі горщечкові. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8124:2015 Корми та кормові добавки. Визначення наявності холестеролу та оливи (вищих вуглеводнів) хроматографічним методомлютий, 2019
ДСТУ 8122:2015 Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 2. Спектрофотометричний метод визначання ізотіоціанатів та 5-вініл-2-тіооксазолідонулютий, 2019
ДСТУ 8121:2015 Живці тополь і верб. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8777:2018 Толуол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8768:2018 Двотаври сталеві гарячекатані. Сортаментлютий, 2019
ДСТУ 8770:2018 Профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок. Сортаментлютий, 2019
ДСТУ 8192:2015 Буряки кормові. Інспектування насінницьких посівів і насіння. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних водлютий, 2019
ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоківлютий, 2019
ДСТУ 8191:2015 Буряки кормові. Збирання. Показники якості та методи їх визначаннялютий, 2019
ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначаннялютий, 2019
ДСТУ 8167:2015 Комбікорми для свиней. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8134:2015 Консерви. Суміші томатні для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних ґрунтопокривних рослин. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8119:2015 Культури лісові плантаційні. Загальні вимоги до агротехніки вирощуваннялютий, 2019
ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ 8786:2018 Кокс. Класифікація за розмірами кусківлютий, 2019
ДСТУ 8790:2018 Накладки двоголові до рейок типу Р50. Конструкція та розмірилютий, 2019
ДСТУ 8115:2015 Біотехнологія. Методи попередження контамінації культур клітинлютий, 2019
ДСТУ 8114:2015 Консерви овоче-фруктові та овоче-м’ясні для спеціального дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8112:2015 Суміш сольова пряна. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8110:2015 Саджанці дерев декоративних листяних порід. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8111:2015 Корми для тварин. Борошно глауконітове. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8105:2015 Матеріал палітурний з плівковим покриттям. Метод визначення стійкості до багаторазового згинаннялютий, 2019
ДСТУ 8108:2015 Корми для тварин, сировина для виговлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Фотометричний метод визначення азотовмісних сполуклютий, 2019
ДСТУ 8590:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від чотирьох місяців до одного року. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 2284:2010 Риба жива. Загальні технічні вимогилютий, 2019
ДСТУ CWA 16022:2015 Планування та управління витратами проекту (PSCPM) (CWA 16022:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 12255-6:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 6. Процеси очищення стічних вод активним мулом (EN 12255-6:2002, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8784:2018 Пек кам’яновугільний. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ EN 1034-27:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 27. Системи переміщення рулонів (EN 1034-27:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8811.2:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення діоксиду кремніюлютий, 2019
ДСТУ 8775:2018 Продукти коксування хімічні. Метод визначення загальної сіркилютий, 2019
ДСТУ 8102:2015 Консерви. Компоти фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8099:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів смородинилютий, 2019
ДСТУ 8098:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів білих і червоних порічоклютий, 2019
ДСТУ 8094:2015 Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8091:2015 Маточники капусти головчастої. Способи та умови зберіганнялютий, 2019
ДСТУ 8090:2015 Консерви. Салати з цукрової кукурудзи з овочами. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8087:2015 Консерви. Пудинги фруктові та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення загального залізалютий, 2019
ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоківлютий, 2019
ДСТУ EN 1034-2:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 2. Корувальні барабани (EN 1034-2:2005+А1:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8079:2015 Консерви. Капуста цвітна. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ EN 1034-16:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 16. Машини для виробництва паперу та картону (EN 1034-16:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8078:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші сухі кисломолочні. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8084:2015 Продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ EN 1034-17:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 17. Машини для виробництва паперу санітарно-гігієнічної призначеності (EN 1034-17:2012, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8077:2015 Консерви із кавунів. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8776:2018 Бензол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 7305:2013 Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температурлютий, 2019
ДСТУ 8067:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Вимоги до заготівлілютий, 2019
ДСТУ 8066:2015 Корми для сільськогосподарських тварин. Методи визначення енергоємності і поживностілютий, 2019
ДСТУ 8064:2015 Коріандр. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ 8058:2015 Консерви фруктові, овоче-фруктові з біологічно активними компонентами для дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробуваннялютий, 2019
ДСТУ 8057:2015 Консерви. Добавки фруктові та овочеві для збагачення продуктів дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8054:2015 Плодові культури. Порядок визначання основних апробаційних відмінностей сортів саджанців яблунілютий, 2019
ДСТУ 8053:2015 Консерви «Кабачки по-українськи». Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8049:2015 Корми, премікси, кормові добавки. Визначення наявності флавофосфоліполю імунохімічним методомлютий, 2019
ДСТУ 8042:2015 Часник зелений свіжий. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8034:2015 Насіння капусти білоголової. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ 8032:2015 Консерви. Мармеліти фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 7985:2015 Кормовиробництво. Технологічний процес створення культурних пасовищ. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ 7983:2015 Землі осушувані. Вимоги до використаннялютий, 2019
ДСТУ 7973:2015 Кози молочних порід. Методи оцінювання екстер’єру та продуктивностілютий, 2019
ДСТУ 8070:2015 Кальвадоси України. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметрилютий, 2019
ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94) Ланцюги приводні роликові та втулкові. Загальні технічні умови (ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94), IDT; ISO 606:1994, NEQ)лютий, 2019
ДСТУ 3683-98 Катанка сталева канатна. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту „царською водкою”. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ІSO 11047:1998, IDT) лютий, 2019
ДСТУ 4126-2002 Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалюваннялютий, 2019
ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60950-1:2006; А11:2009; А1:2010; А12:2011; АС:2011; А2:2013, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 7016:2009 Насіння однорічних і дворічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 7017:2009 Насіння багаторічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ ISO 7328:2005 Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7328:1999, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 3780:2012 Колісні транспортні засоби. Код міжнародний ідентифікаційний виробника (WMI). Зміст і структура (ISO 3780:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 16063-21:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 21. Калібрування давачів вібрацій методом порівняння з еталонним давачем (ISO 16063-21:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умовилютий, 2019
ДСТУ ISO 16369:2009 Підйомники робочих платформ. Щогловий підйомник робочих платформ. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 16369:2000, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе теплолютий, 2019
ДСТУ IEC 60055-1:2017 (IEC 60055-1:1997 + АMD1:2005, IDT) Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 1. Випробування кабелів та арматури до нихлютий, 2019
ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні прийманнялютий, 2019
ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT) Матеріали зварювальні. Електроди, дріт та прутки для зварювання алюмінію та його сплавів. Класифікаціялютий, 2019
ДСТУ EN ISO 17640:2018 (EN ISO 17640:2017, IDT; ISO 17640:2017, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінюваннялютий, 2019
ДСТУ EN 60137:2016 (EN 60137:2008, IDT) Ізольовані уводи на змінну напругу понад 1000 Влютий, 2019
ДСТУ EN 60079-31:2017 (EN 60079-31:2014, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електричне устатковання. Вид захисту від займання пилу: оболонка «t»лютий, 2019
ДСТУ EN 60076-11:2015 Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу (EN 60076-11:2004, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 50588-1:2017 (EN 50588-1:2015, IDT) Трансформатори середньої потужності з частотою 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 1. Загальні вимогилютий, 2019
ДСТУ EN 50289-4-16:2016 (EN 50289-4-16:2012, IDT) Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої діїлютий, 2019
ДСТУ EN 14238:2014 Крани вантажопідйомні. Маніпулятори з ручним керуванням (EN 14238:2004+A1:2009 , IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю згідно з EN 9100лютий, 2019
ДСТУ EN 1176-5:2018 (EN 1176-5:2008, IDT) Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 5. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування каруселейлютий, 2019
ДСТУ EN 474-3:2014 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів (EN 474-3:2006+A1:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 8808:2018 Профілі сталеві гнуті. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 8807:2018 Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортаментлютий, 2019
ДСТУ 8806:2018 Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортаментлютий, 2019
ДСТУ 8803:2018 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ EN 60839-11-1:2014 Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників (EN 60839-11-1:2013, EN 60839-11-1:2013/АС:2013, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозіїлютий, 2019
ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT) Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з потоком приладів обліку для газових балонів, використовуваних при зварюванні, різанні і суміжних процесах до 300 бар (30 МПа)лютий, 2019
ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннямилютий, 2019
ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживаннямлютий, 2019
ДСТУ 8539:2015 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умовилютий, 2019
ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робітлютий, 2019
ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093–2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD) Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазоромлютий, 2019
ДСТУ ISO 16981:2009 Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності (ISO 16981:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 12944-7:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт (ISO 12944-7:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 12944-4:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні (ISO 12944-4:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT) Устатковання для газового зварювання. Матеріали для устатковання, використовуваного в газовому зварюванні, різанні та споріднених процесахлютий, 2019
ДСТУ ISO 8501-1:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів (ISO 8501-1:2007, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 6393:2015(ISO 6393:2008,IDT) Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Постійний режим випробуваньлютий, 2019
ДСТУ ISO 6270-1:2015 Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація (ISO 6270-1:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 3668:2015 Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб (ISO 3668:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 3231:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки (ISO 3231:1993, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 2884-2:2015 Фарби та лаки. Визначення в'язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості (ISO 2884-2:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 2884-1:2015 Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву (ISO 2884-1:1999, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 2811-3:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод (ISO 2811-3:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 2811-2:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення (ISO 2811-2:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 1207:2009 Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги (ISO 1207:1992, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 787-7:2015 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод (ISO 787-7:2009, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (IEC 61000-4-5:2005, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії IEC 61000-4 (IEC 61000-4-1:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (IEC 60974-10:2014, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60885-3:2015 (IEC 60885-3:2015, IDT) Кабелі електричні. Методи електричних випробувань. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання часткових розрядів по всій довжині екструдованих силових кабелівлютий, 2019
ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2006, IDT) Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажулютий, 2019
ДСТУ IEC 60227-7:2005 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані (IEC 60227-7:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ISO 21809-4:2018 (ISO 21809-4:2009, IDT) Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 4. Поліетиленові покриви (двошаровий поліетилен)лютий, 2019
ДСТУ Б EN 1097-1:2015 Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (micro-Deval) (EN 1097-1:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ Б EN 1090-1:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ІЕС 60227-5:2004 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номіналльну напругу до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) (ІЕС 60227-5:1997, IDT)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію)лютий, 2019
ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіаціїлютий, 2019
ДСТУ ІЕС 60050-604:2004 Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Вироблення, передавання та розподілення електричної енергії. Експлуатація електроустановок (ІЕС 60050-604:1987, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ENV 1927-3:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис (ENV 1927-3:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ ENV 1927-1:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця (ENV 1927-1:1998, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 23278:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання (EN ISO 23278:2009;IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 17638:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль (EN ISO 17638:2009;IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки (EN ISO 17636-1:2013; IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 10819:2017 (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT) Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню рукилютий, 2019
ДСТУ EN ISO 9692-3:2014 Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з'єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом (EN ISO 9692-3:2001, IDT; A1:2003, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT) Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів в металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленнямлютий, 2019
ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки (EN ISO 3452-3:2013 , IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003,IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)лютий, 2019
ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)лютий, 2019
ДСТУ EN 62031:2016 (EN 62031:2008; EN 62031:2008/А1:2013; EN 62031:2008/A2:2015, IDT) Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпекилютий, 2019
ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/А1:2015, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісностілютий, 2019
ДСТУ EN 60079-15:2017 (EN 60079-15:2010, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту «n»лютий, 2019
ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режимлютий, 2019
ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режимлютий, 2019
ДСТУ EN 50200:2016 (EN 50200:2006, IDT) Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпекилютий, 2019
ДСТУ EN 50134-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем (EN 50134-1:2002, IDT) лютий, 2019
ДСТУ EN 15686:2015 (EN 15686:2010, IDT) Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів, призначених для роботи з більш високим перевищенням зовнішньої рейки кривої, ніж встановлено в EN 14363:2005, Додаток Gлютий, 2019
ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі M3-6, M4-6, M8-6лютий, 2019
ДСТУ EN 15011:2014 Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани (EN 15011:2011+A1:2014 , IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 14460:2018 (EN 14460:2018, IDT) Устатковання вибухостійкелютий, 2019
ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігулютий, 2019
ДСТУ EN 13977:2014 Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування (EN 13977:2011 , IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 13481-7:2015 (EN 13481-7:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейоклютий, 2019
ДСТУ EN 13481-3:2015 (EN 13481-3:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'янних шпаллютий, 2019
ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD) Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланцілютий, 2019
ДСТУ EN 14870-2:2018 (EN 14870-2:2004, IDT; ISO 15590-2:2003, MOD) Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 2. Фітингилютий, 2019
ДСТУ EN ISO 17635:2018 (EN ISO 17635:2016, IDT; ISO 17635:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металевих матеріалівлютий, 2019
ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015, IDT; ISO 8044:2015, IDT) Корозія металів та сплавів. Основні терміни та визначення понятьлютий, 2019
ДСТУ EN 14570:2015 (EN 14570:2014, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Оснащення надземних та підземних посудин для скрапленого вуглецевого газулютий, 2019
ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT) Захисні пристрої для газорегулювальних станцій та установок. Пристрої запірні захисні для тиску газу на вході до 100 барлютий, 2019
ДСТУ EN 14129:2015 (EN 14129:2014, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тискомлютий, 2019
ДСТУ EN 14071:2015 (EN 14071:2015, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тиском. Додаткове устаткованнялютий, 2019
ДСТУ EN 12542:2015 (EN 12542:2010, IDT) Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Стаціонарні зварні сталеві циліндричні резервуари серійного виготовлення для зберігання скрапленого вуглецевого газу (LPG) місткістю не більше ніж 13 м3. Проектування та виготовленнялютий, 2019
ДСТУ EN 10278:2009 Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили (EN 10278:1999, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 1863-2:2008 Скло в будівництві. Скло загартоване вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції (EN 1863-2:2004, IDT)лютий, 2019
ДСТУ 4920:2008 Пилопродукція. Визначання радіального та тангенціального усиханнялютий, 2019
ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні положеннялютий, 2019
ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умовилютий, 2019
ДСТУ EN 14620-1:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0° C до мінус 165° C. Частина 1. Загальні положення (EN 14620-1:2006, IDT)лютий, 2019
ДСТУ EN 13481-2:2015 (EN 13481-2:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпалсічень, 2019
ДСТУ EN 13230-4:2015 (EN 13230-4:2009,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для перемикачів і перетинусічень, 2019
ДСТУ EN 13230-2:2015 (EN 13230-2:2009,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 2. Попередньо напружені шпали моноблочнісічень, 2019
ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний методсічень, 2019
ДСТУ EN 13157:2014 Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом (EN 13157:2004+A1:2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 13087-5:2015 (EN 13087-5:2012, IDT) Шоломи захисні. Методи випробування. Частина 5. Міцність системи кріпленнясічень, 2019
ДСТУ EN 12735-1:2017 (EN 12735-1:2016, IDT) Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для холодильної техніки та техніки кондиціювання повітря. Частина 1. Труби для трубопровідних системсічень, 2019
ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінівсічень, 2019
ДСТУ EN 12278:2015 (EN 12278:2007, IDT) Спорядження для альпінізму. Шківи. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 12276:2015 (EN 12276:2013, IDT) Спорядження для альпінізму. Фрикційні якорі. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 12270:2015 (EN 12270:2013, IDT) Спорядження для альпінізму. Затискні пристосування. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 10246-3:2006 Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів (EN 10246-3:1999, IDT)січень, 2019
ДСТУ IEC 60297-2:2009 Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 2. Шафи та кроки стоякових конструкцій (IEC 60297-2:1982, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 62053-11:2015 (EN 62053-11:2003, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1і 2)січень, 2019
ДСТУ EN 61921:2015 (EN 61921:2003, IDT) Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужностісічень, 2019
ДСТУ EN 60598-2-20:2015 (EN 60598-2-20:2015, IDT) Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальнісічень, 2019
ДСТУ EN 60335-2-38:2015 (EN 60335-2-38:2003, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилівсічень, 2019
ДСТУ EN 55015:2015 (EN 50412-2-1:2005/AC:2009, IDT) Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання (EN 55015:2006, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 10248-1:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 10222-2:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні і мартенситні сталі із заданими властивостями для експлуатації за підвищених температур (EN 10222-2:1999, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 10088-3:2010 Сталі нержавкі. Частина 3. Напівготова продукція, заготівки, прутки, дріт, профілі та полірована продукція з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-3:2005, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 10083-3:2007 Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей (EN 10083-3:2006, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 1610:2007 Дрени та колектори. Вимоги до конструкції та прокладання (EN 1610:1997, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 1196:2015 (EN 1196:2011,IDT) Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденсаційних повітронагрівачівсічень, 2019
ДСТУ EN 530:2017 (EN 530:2010, IDT) Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 500-6:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин (EN 500-6:2006+A1:2008, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 500-4:2014 Мобіліьні дорожні машини. Безпека. Частина 4. Спеціальні вимоги до ущільнювальних установок (EN 500-4:2011, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 500-3:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 3. Спеціальні вимоги до машин для зміцнення грунту та до перероблювальних машин (EN 500-3:2006+A1:2008, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 500-1:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 500-1:2006+A1:2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань (EN 12094-12:2003, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT) Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролюсічень, 2019
ДСТУ EN 1628:2017 (EN 1628:2011+A1:2015, IDT) Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 1062-3:2015 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності (EN 1062-3:2008, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 892:2017 (EN 892:2012 + A1:2016, IDT) Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 569:2015 (EN 569:2007, IDT) Спорядження для альпінізму. Сталеві гачки. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 566:2015 (EN 566:2006, IDT) Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 565:2015 (EN 565:2006, IDT) Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги безпеки та методи випробуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 500-2:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття (EN 500-2:2006+A1:2008, IDT)січень, 2019
ДСТУ CLC/TS 50398:2014 Системи тривожної сигналізації. Комбіновані та інтегровані системи тривожної сигналізації. Загальні вимоги (CLC/TS 50398:2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ CEN/TR 15500-2:2017 (CEN/TR 15500-2:2016, IDT) Енергоефективність будівель. Управління установками опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Частина 2. Супроводження TR prEN 15500-1:2015. Модулі M3-5, M4-5, M5-5січень, 2019
ДСТУ CEN/TR 15232-2:2017 (CEN/TR 15232-2:2016, IDT) Енергоефективність будівель. Частина 2. Супроводження TR prEN 15232-1:2015. Модулі M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10січень, 2019
ДСТУ 8783:2018 Листи сталеві з ромбічним та сочевицеподібним рифленням. Технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 8769:2018 Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортаментсічень, 2019
ДСТУ 2893-94 Системи централізованого пилоприбирання. Загальні вимоги безпекисічень, 2019
ДСТУ ISO 2812-1:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води (ISO 2812-1:2007, IDT)січень, 2019
ДСТУ IEC 62676-4:2017 (IEC 62676-4:2014, IDT) Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосуваннясічень, 2019
ДСТУ EN ISO 11699-2:2016 (EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT) Неруйнівний контроль. Рентгенографічні плівки технічної призначеності. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значеньсічень, 2019
ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробовувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісіїсічень, 2019
ДСТУ EN 14973:2016 (EN 14973:2015, IDT) Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпекисічень, 2019
ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показникисічень, 2019
ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устаткованнясічень, 2019
ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT) Мідь і мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінниківсічень, 2019
ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT) Мідь і мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінниківсічень, 2019
ДСТУ EN 1629:2017 (EN 1629:2011+A1:2015, IDT) Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажуваннясічень, 2019
ДСТУ EN 1062-11:2015 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 11. Методи кондиціювання перед випробуванням (EN 1062-11:2002; AC:2005, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 1062-7:2015 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 7. Визначення здатності до перекривання тріщин (EN 1062-7:2004, IDT)січень, 2019
ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами (CEN/TR 14383-8:2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування (CEN/TR 14383-2:2007, IDT)січень, 2019
ДСТУ 3482-96 Стрічки оздоблювальні. Загальні технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 7414:2013 Установки та устатковання для молочної промисловості. Апарати для виготовлення сирного зерна. Загальні технічні вимогисічень, 2019
ДСТУ 3030-95 (ГОСТ 30278-95) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення стійкості до мікробного зараженнясічень, 2019
ДСТУ EN ISO 4957:2007 Сталі інструментальні. Технічні умови (EN ISO 4957:1999, IDT)січень, 2019
ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT) Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум’ям дифузійного типусічень, 2019
ДСТУ 4721:2007 Технологія вирощування яблук. Основні вимогисічень, 2019
ДСТУ 4938:2008 Саджанці плодових культур. Технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 7039:2009 Саджанці зерняткових культур. Технологія вирощування. Загальні вимогисічень, 2019
ДСТУ ГОСТ 30562:2003 (ИСО 5764-87) Молоко. Визначення точки замерзання. Термісторний кріоскопічний метод (ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87), IDT)січень, 2019
ДСТУ 7056:2009 Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення понятьсічень, 2019
ДСТУ ISO 3779:2012 Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторівсічень, 2019
ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної оборонисічень, 2019
ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці. Колії 1520 мм. Норми проектуваннясічень, 2019
ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положеннясічень, 2019
ДСТУ 3646-97 Покриття ізоляційне слюсарно-монтажного інструменту і пристроїв, що використовуються в електроустановках до 1000 В. Загальні технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначеннясічень, 2019
ДСТУ 7888:2015 Зрошуване землеробство. Зрошувальні нормисічень, 2019
ДСТУ 7890:2015 Зрошуване землеробство. Режими зрошеннясічень, 2019
ДСТУ ГОСТ 31399:2011 Класифікація типових фігур чоловіків за зростом, розміром і повнотними групами для проектування одягу (ГОСТ 31399-2009, IDT)січень, 2019
ДСТУ 7412:2013 Молоко-сировина овече. Технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 4661:2006 Молодняк сільськогосподарської птиці ремонтний. Технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 5023:2008 Вироби кондитерські борошняні. Метод визначання здатності до намоканнясічень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)січень, 2019
ДСТУ 4163:2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документівсічень, 2019
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS) (ISO 10161-2:1997, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)січень, 2019
ДСТУ 4031-2001 (ISO 596:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розробленнясічень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ГОСТ 7.1-2003, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT)січень, 2019
ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT)січень, 2019
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положеннясічень, 2019
ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методикасічень, 2019
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положеннясічень, 2019
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)січень, 2019
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT)січень, 2019
ДСТУ 8086:2015 Бджільництво. Інвентар та пасічні будівлі. Методи та режими дезінфекціїсічень, 2019
ДСТУ 1055:2006 Крупи, що швидко розварюються. Технічні умовисічень, 2019
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розробленнясічень, 2019
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 8459-4:1998, IDT)січень, 2019
ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимогисічень, 2019
ДСТУ ISO 639-3:2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 639-2:2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI) (ISO 17933:2000, IDT)січень, 2019
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданняхсічень, 2019
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомостісічень, 2019
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірникахсічень, 2019
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)січень, 2019
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понятьсічень, 2019
ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод оцінювання значень (ISO 11056:1999, IDT; ISO 11056:1999/Amd. 1:2013, IDT)січень, 2019
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT)грудень, 2018
Copyright © 2006-2017 НПО «Норматив». All rights reserved.