Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про накладення штрафу на ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2019 року N 2067

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 жовтня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 20 вересня 2019 року N 332, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року N 917 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2019 року" (Постанова N 917) та посвідчення про проведення планової перевірки від 07 серпня 2019 року N 298, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" (код ЄДРПОУ 30732144) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 "Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) (із змінами) (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП, починаючи з 13 жовтня 2018 року до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (Постанова N 1156) (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії;

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині ведення окремого обліку за ліцензованим видом діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 59 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 153000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" за порушення Ліцензійних умов (Постанова N 201), а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 "Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) (із змінами) (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП, починаючи з 13 жовтня 2018 року до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156), Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії;

підпункту 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункту 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині ведення окремого обліку за ліцензованим видом діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" забезпечити у строк до 21 жовтня 2019 року:

направлення до НКРЕКП та територіального органу НКРЕКП інформації згідно з додатками 10, 11, 12, 14 за IV квартал 2017 року, за I - IV квартали 2018 року та додаток 16 за 2017 рік на паперових носіях та в електронному вигляді згідно з вимогами пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) відповідно до пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

подання до територіального органу НКРЕКП фінансової звітності за II - III квартали 2017 року відповідно до пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

ведення окремого обліку за ліцензованим видом діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності відповідно до підпункту 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

подання виправлених форм звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" (Постанова N 1234) за II - III квартали 2017 року та за I квартал 2018 року відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

подання до територіального органу НКРЕКП річної фінансової звітності за 2017 рік відповідно до підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали