Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 жовтня 2019 року N 678-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 02.10.2019 N 500-01/4365-п та повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вх. N 482-ДД від 26.07.2019) (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1337/32789, встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. В. Хрещатик, 36, ідентифікаційний код юридичної особи 02317474).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "Група впровадження проекту", КП "ГВПЕ", Підприємство) (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3-а, ідентифікаційний код юридичної особи 25772436).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Забезпечення виконання зобов'язань КП "Група впровадження проекту" за кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) (далі - ПЕФК (НЕФКО)) як кредитором та КП "Група впровадження проекту".

1.4. Очікуваний результат

(4) Належне та безперебійне функціонування теплоенергетичного комплексу міста Києва.

(5) належне впровадження енергоефективних заходів шляхом проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів, а також систем опалення громадських будівель міста Києва.

1.5. Форма підтримки

(6) Гарантія.

1.6. Обсяг підтримки

(7) Загальний обсяг підтримки - 5000000,00 євро.

1.7. Підстава для надання підтримки

(8) Рішення Київської міської ради від 16.05.2019 N 893/7549 (Умови N 893/7549) "Про залучення кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реалізації проєкту "Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та системи опалення у громадських будівлях м. Києва" (далі - Програма).

1.8. Тривалість підтримки

(9) З моменту укладення кредитного договору по 31.12.2028.

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(10) Метою Програми є забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства міста Києва на засадах енергозбереження, задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням системи життєзабезпечення міста Києва,

(11) Відповідно до розділу 1 Статуту КП "ГВПЕ", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.06.2004 N 933 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2017 N 1375 (Розпорядження N 1375) (далі - Статут), Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

(12) Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Статуту предметом діяльності Підприємства, зокрема, є забезпечення реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання, реалізація проектів з енергозбереження.

(13) Пунктом 5.2 розділу 5 Статуту визначено, що майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва й закріплене за ним на праві господарського відання.

(14) КП "Група впровадження проекту" виступає позичальником кредитних коштів, організатором реалізації проєкту та замовником відповідних робіт, товарів та послуг, що планується придбати за рахунок залучених від міжнародної фінансової організації коштів під місцеву гарантію, які здійснюватимуться виключно за правилами та процедурами ПЕФК ГНЕФКО).

(15) Перелік завдань, які виконує КП "Група впровадження проекту":

- реалізація міжнародних проєктів з енергозбереження;

- моніторинг ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах міста Києва;

- впровадження системи енергетичного менеджменту;

- запровадження, налагодження, супроводження системи обліку та аналізу стану споживання тепло-, енергоносіїв закладами бюджетної сфери комунальної форми власності територіального громади міста Києва;

- проведення енергетичного аудиту, сервісу вузлів обліку теплової енергії та теплових пунктів закладів бюджетної сфери комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- участь у розробці нормативних та програмних документів у сфері підвищення енергоефективності;

- забезпечення представництва Київської міської державної адміністрації на профільних виставках, конференціях та семінарах.

(16) Реалізація завдань Програми дозволить досягти таких результатів:

- покращити умови споживачів комунальних послуг закладів бюджетної сфери територіальної громади міста Києва;

- оновити обладнання, встановлене в закладах бюджетної сфери міста Києва;

- зменшити витрати на його ремонт;

- зменшити ризики виходу з ладу обладнання;

- зменшити паливно-енергетичні ресурси, що споживаються бюджетними установами, та зекономити кошти бюджету міста Києва, що витрачаються на їх оплату.

(17) Проєкт передбачає виконання робіт на 437 об'єктах бюджетної сфери міста Києва, призначених для загального доступу та користування, з яких:

- 393 об'єкти, в яких планується ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП);

- 34 об'єкти, в яких планується ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та заміна внутрішньої системи опалення;

- 10 об'єктів, у яких планується заміна внутрішньої системи опалення.

(18) Перелік бюджетних установ та закладів міста Києва, в яких буде проведено енергозберігальні заходи, міститься в додатку до цього рішення.

(19) Надання державної підтримки у формі місцевої гарантії дозволить:

- підвищити надійність роботи теплоенергетичного комплексу бюджетної сфери міста Києва;

- покращити якість надання послуг;

- знизити використання енергоресурсів;

- зменшити витрати коштів бюджету;

- забезпечити нормалізацію мікроклімату у приміщеннях закладів бюджетної сфери, комфорт навчання 186000 учнів та роботу персоналу.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(20) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(21) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(22) Згідно з частиною першою статті 3 Закону (Закон N 1555-VII) дія цього Закону (Закон N 1555-VII) поширюється на будь-яку підтримку суб'єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності.

(23) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(24) Підпунктом 1 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.

3.1. Особливості здійснення повноважень органами місцевого самоврядування під час надання гарантій

(25) Підпунктом 1 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.

(26) Відповідно до частини другої статті 17 Бюджетного кодексу України місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

(27) Відповідно до частини третьої статті 17 Бюджетного кодексу України державні/місцеві гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом.

(28) Частиною п'ятою статті 17 Бюджетного кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій, зобов'язані надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

(29) Обов'язковою умовою надання місцевої гарантії є укладення договору між відповідним місцевим фінансовим органом та суб'єктом господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов'язання суб'єкта господарювання:

- внести плату за надання місцевої гарантії;

- надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за гарантією;

- відшкодувати витрати місцевого бюджету, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань;

- сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

- надати гаранту права на договірне списання банком коштів із рахунків суб'єкта господарювання на користь гаранта.

(30) Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій).

(31) Відповідно до пункту 2 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 N 541 (Постанова N 541) (далі - Порядок надання місцевих гарантій), місцеві гарантії надаються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної міської ради, яке повинно містити такі відомості:

- назву інвестиційного проекту, для виконання (реалізації) якого залучається кредит (позика) під гарантію;

- умови надання кредиту (позики) - обсяг, строк, відсотки за користування кредитом (позикою) та строки їх сплати;

- строк надання гарантії;

- розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальника;

- розмір плати за надання гарантії.

(32) Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 N 70 (Постанова N 70) затверджено Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Важливою умовою надання гарантій є укладення договору між Міністерством фінансів України (відповідним місцевим фінансовим органом) та суб'єктом господарювання про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) у випадку настання виплат за гарантією.

(33) Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (Закон N 2118-VIII) енергетична ефективність будівель може забезпечуватися шляхом:

- підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель;

- встановлення засобів обліку (в тому числі засобів диференційного (погодинного) обліку споживання електричної енергії) та регулювання споживання енергетичних ресурсів;

- впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління інженерними системами;

- підвищення енергетичної ефективності інженерних систем будівлі;

- використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерних систем будівлі);

- застосування систем акумуляційного електронагріву в години мінімального навантаження електричної мережі;

- здійснення інших заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель.

(34) Відповідно до статті 16 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (Закон N 2118-VIII) фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель здійснюється за рахунок власника (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законом джерел, а також на засадах державно-приватного партнерства або енергосервісу.

(35) Відповідно до статті 12 Закону України "Про енергозбереження" джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

4.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання

(36) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(37) КП "Група впровадження проекту", якому надається державна підтримка у формі гарантії на виконання робіт із реалізації проєктів із підвищення ефективності енергоспоживання, реалізації проєктів з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави

(38) Пунктом 16 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) встановлено, що ресурси держави - рухоме і нерухоме майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об'єктом права державної власності, земля та інші природні ресурси, що є об'єктами права власності Українського народу, бюджети фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи розпоряджаються органи влади.

(39) Отже, надання підтримки КП "Група впровадження проекту" здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, тобто за рахунок ресурсів держави в розумінні Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

4.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності

(40) Засновником КП "Група впровадження проекту" є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація).

(41) КП "Група впровадження проекту" діє на базі комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядковується Київській міській раді (Київській міській державній адміністрації) та її виконавчому органу в межах, встановлених законодавством України.

(42) Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2019 N 893/7549 (Умови N 893/7549) "Про залучення кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реалізації проекту "Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та системи опалення у громадських будівлях м. Києва" розмір плати за надання гарантії міської ради становить одну гривню.

(43) Фінансова підтримка надає отримувачу перевагу, надавши йому місцеву гарантію в розмірі однієї гривні на місяць на строк кредиту. Зазначена плата є меншою за ринкову вартість.

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(44) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) однією з ознак державної допомоги є спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб'єктові господарювання.

(45) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(46) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(47) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(48) Відповідно до наданої інформації, реалізація проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, КП "Група впровадження проекту" здійснює безкоштовно для закладів бюджетної сфери міста Києва, а отже, не реалізується на ринку у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції" та не бере участі у господарському обороті, а тому не спотворює і не загрожує спотворенням економічної конкуренції.

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(49) Враховуючи викладене, підтримка у формі гарантії комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва від 16.05.2019 N 893/7549 (Умови N 893/7549) "Про залучення кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реалізації проєкту "Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та системи опалення у громадських будівлях м. Києва", пов'язаного із реалізацією проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Києва, з 02.09.2019 по 31.12.2028 обсягом 5000000,00 євро, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(50) КП "Група впровадження проекту" виступає позичальником кредитних коштів, організатором реалізації проєкту та замовником відповідних робіт, товарів та послуг, що планується придбати за рахунок залучених від міжнародної фінансової організації коштів під місцеву гарантію, які здійснюватимуться виключно за правилами та процедурами ПЕФК НЕФКО).

(51) Фінансову підтримку КП "Група впровадження проекту" у формі гарантії для забезпечення реалізації проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, КП "Група впровадження проекту" перераховуватиме підрядним організаціям, визначеним відповідно до правил та процедур ПЕФК (НЕФКО), та не використовуватиме на інші цілі. Утримання служби замовника КП "Група впровадження проекту" не потребується та не здійснюється.

(52) Відповідно до інформації, основною діяльністю КП "Група впровадження проекту" є реалізація проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, яку Підприємство здійснює безкоштовно для закладів бюджетної сфери міста Києва, а тому підтримка не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію.

(53) Враховуючи викладене, підтримка комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва", яка надається у формі гарантії, відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2019 N 893/7549 (Умови N 893/7549) "Про залучення кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реалізації проєкту "Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та системи опалення у громадських будівлях м. Києва", згідно з переліком, наведеним у додатку до цього рішення, пов'язаного з реалізацією проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери міста Києва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва з моменту укладання кредитного договору по 31.12.2028, обсягом 5000000,00 євро, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(54) Разом із тим слід зазначити, що:

- державна підтримка КП "Група впровадження проекту" повинна спрямовуватися лише на покриття витрат для забезпечення реалізації проєкту енергоефективних заходів у будівлях бюджетної сфери міста Києва, згідно з переліком, наведеним у додатку до цього рішення, обслуговування кредитної угоди між КП "Група впровадження проекту" та ПЕФК (НЕФКО) та в жодному разі не повинна покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;

- використання коштів державної підтримки КП "Група впровадження проекту" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1337/32789, на підставі інформації, наданої Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі гарантії комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях бюджетної сфери міста Києва", відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2019 N 893/7549 (Умови N 893/7549) "Про залучення кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реалізації проєкту "Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та системи опалення у громадських будівлях м. Києва", згідно з переліком, наведеним у додатку до цього рішення, пов'язаного з реалізацією проєкту з енергозбереження будівель бюджетної сфери, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Києва, за умови, що всі кредитні кошти в повному обсязі будуть перераховані підрядним організаціям, які обираються через тендерну процедуру щодо забезпечення реалізації енергоефективних заходів у будівлях бюджетної сфери міста Києва, які не є суб'єктами господарювання, з 02.09.2019 по 31.12.2028 обсягом 5000000,00 євро, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

Додаток
до рішення Антимонопольного комітету України
03.10.2019 N 678-р

N

Назва закладу

Адреса закладу

Впорядкування

1

ДНЗ N 131

вул. Деміївська, 49

Голосіївський

2

СЗШ N 15

вул. Васильківська, 12-а

Голосіївський

3

Гімназія N 33

вул. Володимирська, 79-б

Голосіївський

4

СЗШ N 37

вул. Горького, 130/17

Голосіївський

5

Гімназія N 59

вул. В. Китаївська, 85

Голосіївський

6

СЗШ N 112

вул. Велика Васильківська, 78

Голосіївський

7

Ліцей N 116

пров. Сільськогосподарський, 2

Голосіївський

8

СЗШ N 122

вул. В. Китаївська, 22

Голосіївський

9

СЗШ N 130

вул. Велика Васильківська, 128

Голосіївський

10

СЗШ N 165

вул. Жилянська, 75

Голосіївський

11

Ліцей N 227

вул. Якубовського, 7-д

Голосіївський

12

СЗШ N 286

вул. Заболотного, 6-а

Голосіївський

13

Учбовий комплекс "Славута"

вул. Велика С, 36

Голосіївський

14

ДНЗ N 61

вул. Тарасівська, 13 (2 корп.)

Голосіївський

15

ДНЗ N 118

вул. Тарасівська, 6-а

Голосіївський

16

ДНЗ N 129

вул. Володимирська, 89-а

Голосіївський

17

ДНЗ N 158

вул. Нікольсько-Ботанічна, 7/9

Голосіївський

18

ДНЗ N 262

вул. Жилянська, 84

Голосіївський

19

ДНЗ N 312

просп. Науки, 42/1, корп. 2

Голосіївський

20

ДНЗ N 389

просп. Науки, 100

Голосіївський

21

ДНЗ N 717

вул. В. Забіли, 9

Голосіївський

22

ДНЗ N 739

вул. Володимирська, 77

Голосіївський

23

Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

просп. Голосіївський, 118-б

Голосіївський

24

СЗШ N 105

вул. Сімферопольська, 10

Дарницький

25

СЗШ N 111

вул. Здолбунівська, 7-б

Дарницький

26

СЗШ N 127

вул. Ялтинська, 13

Дарницький

27

СЗШ N 160

вул. Російська, 45

Дарницький

28

СЗШ N 291

вул. Тростянецька, 19

Дарницький

29

СЗШ N 305

вул. Леніна, 53

Дарницький

30

СЗШ N 309

просп. Григоренка, 21-б

Дарницький

31

СЗШ N 329 "Логос"

вул. Урлівська, 19-б

Дарницький

32

Гімназія "Діалог"

вул. Кошиця, 6

Дарницький

33

Гімназія "Київська Русь"

вул. Гмирі, 2-в

Дарницький

34

Школа - дитячий садок "Перевесло"

вул. Урлівська, 19-а

Дарницький

35

ДНЗ N 21

вул. Гмирі, 2-г

Дарницький

36

ДНЗ N 100

вул. Урлівська, 21-в

Дарницький

37

ДНЗ N 148

вул. Вереснева, 5-а

Дарницький

38

ДНЗ N 256

вул. Заслонова, 10

Дарницький

39

ДНЗ N 270

вул. Драгоманова, 6

Дарницький

40

ДНЗ N 550

просп. Григоренка, 20-б

Дарницький

41

ДНЗ N 706

вул. Російська, 21

Дарницький

42

ДНЗ N 790

вул. Леніна, 20

Дарницький

43

Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації

вул. Харківське шосе, 168-к

Дарницький

44

ДНЗ N 102

просп. Лісовий, 6-б

Деснянський

45

ДНЗ N 459

вул. Будищанська, 5-а

Деснянський

46

Учбовий комплекс N 783

вул. Каштанова, 13-б

Деснянський

47

СЗШ N 23

вул. Путівльська, 35

Деснянський

48

Гімназія "Троещина" (II - III ступенів)

вул. Цветаєвої, 14-в

Деснянський

49

Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації

вул. Закревського, 15-а

Деснянський

50

Економіко-правовий ліцей

вул. Мілтотенка, 5-б

Деснянський

51

СЗШ N 4

вул. Стальського, 26-а

Дніпровський

52

СЗШ N 30

вул. Березняківська, 30-б

Дніпровський

53

СЗШ N 31

вул. Березнева, 5

Дніпровський

54

СЗШ N 65

вул. Челябінська, 5

Дніпровський

55

СЗШ N 66

вул. Каунаська, 2

Дніпровський

56

СЗШ N 81

вул. П. Тичини, 22-а

Дніпровський

57

СЗШ N 98 (молодша)

2 buildings: вул. Микитенка, 11-б, вул. Микитенка, 7

Дніпровський

58

СЗШ N 99

вул. Червоноткацька, 12

Дніпровський

59

СЗШ N 120

вул. Райдужна, 17-б

Дніпровський

60

СЗШ N 125

вул. Плеханова, 2

Дніпровський

61

СЗШ N 126

вул. Празька, 14

Дніпровський

62

СЗШ N 129

просп. Ю. Гагаріна, 17-а

Дніпровський

63

СЗШ N 129

просп. Ю. Гагаріна, 19

Дніпровський

64

Гімназія N 136

вул. Ентузіастів, 29/3

Дніпровський

65

Ліцей N 141

бульв. О. Давидова, 5

Дніпровський

66

СЗШ N 146

просп. Миру, 11

Дніпровський

67

СЗШ N 148

2 buildings: вул. Будівельників, 37, бульв. Верховної ради, 7 (2 ITP per building)

Дніпровський

68

Учбовий комплекс N 167

просп. Возз'єднання, 12-в

Дніпровський

69

Учбовий комплекс N 167 (молодша)

просп. Возз'єднання, 10-а

Дніпровський

70

Учбовий комплекс N 176

просп. Ю. Гагаріна, 11

Дніпровський

71

СЗШ N 182

бульв. Ігоря Шамо, 17

Дніпровський

72

Учбовий комплекс N 183

вул. Юності, 5

Дніпровський

73

СЗШ N 188

вул. Будівельників, 10

Дніпровський

74

Гімназія N 191

вул. Серафімовича, 9-а

Дніпровський

75

СЗШ N 195

вул. Серафімовича, 17-а

Дніпровський

76

СЗШ N 201

бульв. Перова, 14-а

Дніпровський

77

СЗШ N 224

вул. М. Кібальчича, 5

Дніпровський

78

СЗШ N 228

вул. Бєрезняківська, 34

Дніпровський

79

СЗШ N 234

вул. Райдужна, 12

Дніпровський

80

СЗШ N 246

вул. М. Кібальчича, 7

Дніпровський

81

СЗШ N 258

вул. Шалетт, 1-а

Дніпровський

82

СЗШ N 265

вул. Райдужна, 53

Дніпровський

83

СЗШ N 325

просп. Ватутіна, 22-б

Дніпровський

84

СЗШ N 327

вул. Серафімовича, 9-б

Дніпровський

85

Інтернат N 26

бульв. Перова, 1

Дніпровський

86

Вечірня школа N 4

вул. Тампере, 10

Дніпровський

87

СЗШ N 330

бульв. Ігоря Шамо, 18

Дніпровський

88

Учбовий комплекс "Берегиня"

вул. Райдужна, 73

Дніпровський

89

Учбовий комплекс "Березняки"

вул. Тичини, 14-б

Дніпровський

90

Учбовий комплекс "Щастя"

вул. Кибальчича, 3

Дніпровський

91

Учбовий комплекс "Струмочок"

бульв. Праці, 4-а

Дніпровський

92

Учбовий комплекс "Монтесорі"

вул. Ентузіастів, 1/5

Дніпровський

93

ДНЗ N 53

вул. Райдужна, 17-б

Дніпровський

94

ДНЗ N 166

просп. Тичини, 28-а

Дніпровський

95

ДНЗ N 184

вул. Попудренка, 24

Дніпровський

96

ДНЗ N 192

вул. Я. Гашека, 5

Дніпровський

97

ДНЗ N 243

вул. Пожарського, 4

Дніпровський

98

ДНЗ N 244

вул. Червоноткацька, 17-а

Дніпровський

99

ДНЗ N 247

просп. Генерала Ватутіна, 26-а

Дніпровський

100

ДНЗ N 261

вул. Бажова, 6-а

Дніпровський

101

ДНЗ N 274

вул. Серафимовича, 15-а

Дніпровський

102

ДНЗ N 282

просп. Генерала Ватутіна, 4-в

Дніпровський

103

ДНЗ N 297

вул. Тампере, 2-а

Дніпровський

104

ДНЗ N 311

вул. Тампере, 3-а

Дніпровський

105

ДНЗ N 368

бульв. Верховної Ради, 24-а

Дніпровський

106

ДНЗ N 404

вул. Ентузіастів, 35/2

Дніпровський

107

ДНЗ N 437

вул. Генерала Карбишева, 18-в

Дніпровський

108

ДНЗ N 441

Русанівська набережна, 12/3

Дніпровський

109

ДНЗ N 443

бульв. Верховної Ради, 15-а

Дніпровський

110

ДНЗ N 444

вул. Шалетт, 10-а

Дніпровський

111

ДНЗ N 447

вул. Микитенка, 9-а

Дніпровський

112

ДНЗ N 452

вул. Ентузіастів, 41/2

Дніпровський

113

ДНЗ N 453

бульв. Перова, 28-а

Дніпровський

114

ДНЗ N 455

вул. Празька, 31-а

Дніпровський

115

ДНЗ N 473

вул. П. Запорожця, 13-а

Дніпровський

116

ДНЗ N 481

бульв. Перова, 8-а

Дніпровський

117

ДНЗ N 485

вул. Ентузіастів, 13-б

Дніпровський

118

ДНЗ N 501

вул. Ентузіастів, 11/3

Дніпровський

119

ДНЗ N 503

вул. Бойченка, 9-а

Дніпровський

120

ДНЗ N 505

вул. Миропільська, 35-а

Дніпровський

121

ДНЗ N 525

просп. Тичини, 14-в

Дніпровський

122

ДНЗ N 535

вул. Жмаченка, 10

Дніпровський

123

ДНЗ N 566

вул. Мільчакова, 5-а

Дніпровський

124

ДНЗ N 568

вул. Бойченка, 4-а

Дніпровський

125

ДНЗ N 577

вул. Бучми, 6/1

Дніпровський

126

ДНЗ N 583

вул. Серафімовича, 5/3

Дніпровський

127

ДНЗ N 591

вул. Бойченка, 12-а

Дніпровський

128

ДНЗ N 633

вул. Краківська, 4-а

Дніпровський

129

ДНЗ N 655

вул. Курнатовського, 4-а

Дніпровський

130

ДНЗ N 670

вул. Райдужна, 9-а

Дніпровський

131

ДНЗ N 671

просп. Генерала Ватутіна, 22-в

Дніпровський

132

ДНЗ N 672

вул. Кібальчича, 17-а

Дніпровський

133

ДНЗ N 675

вул. Празька, 20-а

Дніпровський

134

ДНЗ N 680

вул. Гродненська, 11

Дніпровський

135

ДНЗ N 688

вул. П. Вершигори, 9-б

Дніпровський

136

ДНЗ N 691

вул. Луначарського, 24-б

Дніпровський

137

ДНЗ N 700

вул. Рогозівська, 4

Дніпровський

138

ДНЗ N 702

вул. Алма-Атинська, 111-а

Дніпровський

139

ДНЗ N 703

вул. Рогозівська, 10-а

Дніпровський

140

ДНЗ N 801

вул. Райдужна, 4-б

Дніпровський

141

ДНЗ N 337

вул. Будівельників, 24-а

Дніпровський

142

ДНЗ N 62 ("Зернятко")

вул. Алма-Атинська, 39-в

Дніпровський

143

Учбовий комплекс "Сузір'я" N 209

вул. Березняківська, 32

Дніпровський

144

ДНЗ N 49

вул. Мате Залки, 1-а

Оболонський

145

ДНЗ N 52

вул. Гамарніка, 48

Оболонський

146

ДНЗ N 65

вул. 8-го Березня, 11

Оболонський

147

ДНЗ N 144

вул. Північна, 42

Оболонський

148

ДНЗ N 193

просп. Оболонський, 16-г

Оболонський

149

ДНЗ N 234

вул. Боровиковського, 2/10

Оболонський

150

ДНЗ N 260

просп. Оболонський, 12-б

Оболонський

151

ДНЗ N 263

вул. Прирічна, 19-б

Оболонський

152

ДНЗ N 280

просп. Оболонський, 23-а

Оболонський

153

ДНЗ N 291

вул. Прирічна, 29

Оболонський

154

ДНЗ N 321

вул. Автозаводська, 13-а

Оболонський

155

ДНЗ N 436

вул. Автозаводська, 17-а

Оболонський

156

ДНЗ N 523

вул. Лайоша Гавро, 8-б

Оболонський

157

ДНЗ N 579

вул. Мате Залки, 6-в

Оболонський

158

ДНЗ N 580

вул. Петра Панча, 7-а

Оболонський

159

ДНЗ N 581

вул. Мате Залки, 5-б

Оболонський

160

ДНЗ N 588

вул. Богатирська, 4

Оболонський

161

ДНЗ N 603

вул. Лайоша Гавро, 9-є

Оболонський

162

ДНЗ N 605

вул. Лайоша Гавро, 7-г

Оболонський

163

ДНЗ N 607

вул. Богатирська, 16-а

Оболонський

164

ДНЗ N 608

вул. Богатирська, 18-є

Оболонський

165

ДНЗ N 611

просп. Оболонський, 37-б

Оболонський

166

ДНЗ N 613

вул. Озерна, 8-а

Оболонський

167

ДНЗ N 636

просп. Оболонський, 28-г

Оболонський

168

ДНЗ N 660

просп. Героїв Сталінграду, 49-а

Оболонський

169

ДНЗ N 661

вул. Прирічна, 3

Оболонський

170

ДНЗ N 662

вул. Героїв Дніпра, 55

Оболонський

171

ДНЗ N 663

вул. Героїв Дніпра, 69

Оболонський

172

ДНЗ N 664

вул. Північна, 4-г

Оболонський

173

ДНЗ N 665

просп. Героїв Сталінграду, 48-а

Оболонський

174

ДНЗ N 668

просп. Героїв Сталінграду, 35-а

Оболонський

175

ДНЗ N 673

вул. Прирічна, 17-б

Оболонський

176

ДНЗ N 685

вул. Приозерна, 6

Оболонський

177

ДНЗ N 804

вул. Бережанська, 14-а

Оболонський

178

СЗШ N 326

вул. Вишгородська, 44-в

Оболонський

179

СЗШ-ДНЗ "Перша ластівка"

вул. Маршала Малиновського, 30-а

Оболонський

180

СЗШ-ДНЗ "Турбота"

вул. Героїв Дніпра, 38-а

Оболонський

181

СЗШ N 8

вул. Вишгородська, 6

Оболонський

182

СЗШ N 29

вул. Михайла Майорова, 3-а

Оболонський

183

СЗШ N 104

вул. Лісова, 28

Оболонський

184

Гімназія N 143

вул. Богатирська, 2-б

Оболонський

185

Ліцей N 157

просп. Героїв Сталінграду, 23

Оболонський

186

СЗШ N 168

вул. Озерна, 2-б

Оболонський

187

СЗШ N 170

вул. Північна, 8

Оболонський

188

СЗШ N 194

вул. Героїв Дніпра, 10-б

Оболонський

189

СЗШ N 210

вул. Лайоша Гавро, 22-а

Оболонський

190

СЗШ N 219

просп. Оболонський, 2-б

Оболонський

191

СЗШ N 225

просп. Оболонський 9-б

Оболонський

192

СЗШ N 226

вул. Прирічна, 9-є

Оболонський

193

СЗШ N 232

вул. Лайоша Гавро, 4-г

Оболонський

194

СЗШ N 240

просп. Героїв Сталінграда, 39-г

Оболонський

195

СЗШ N 244

вул. Прирічна, 27-а

Оболонський

196

СЗШ N 245

вул. Північна, 26

Оболонський

197

СЗШ N 252

вул. Зої Гайдай, 10-в

Оболонський

198

СЗШ N 268

просп. Героїв Сталінграду, 43-а

Оболонський

199

СЗШ N 285

вул. Полярна, 8-в

Оболонський

200

Інтернат N 4

вул. Миколи Юнкерова, 55

Оболонський

201

Інтернат N 22

вул. Бережанська, 6

Оболонський

202

Інтернат N 299

3 Buildings: вул. Макіївська, 9; вул. Північна, 20; вул. Маршала Тимошенка, 26

Оболонський

203

Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

вул. Лайоша Гавро, 11-а

Оболонський

204

ДНЗ N 205

вул. Московська, 39-а

Печерський

205

ДНЗ N 298

бульв. Дружби Народів, 29-а

Печерський

206

СЗШ N 5 (I - III ступенів)

вул. Тимірязевська, 36

Печерський

207

СЗШ N 47

вул. П. Лумумби, 14/21

Печерський

208

СЗШ N 80

бульв. Дружби Народів, 12-б

Печерський

209

СЗШ N.89

вул. Рибальська, 4

Печерський

210

СЗШ N 90

вул. Лаврська, 2

Печерський

211

СЗШ N 94

вул. Ольгінська, 2/4

Печерський

212

СЗШ N 133

вул. Бастіонна, 7

Печерський

213

СЗШ N 134

узвіз Печерський, 13

Печерський

214

СЗШ N 181

вул. І. Кудрі, 22-а

Печерський

215

Гімназія N 32

вул. Федорова, 2

Печерський

216

Ліцей N 51

вул. П. Орлика, 13

Печерський

217

Гімназія N 56

вул. Предславинська, 30-а

Печерський

218

Гімназія N 75

вул. Іванова, 11

Печерський

219

Ліцей N 77

вул. Шовковична, 25

Печерський

220

Ліцей N 79

вул. Ш. Руставелі, 37

Печерський

221

Гімназія N 86

вул. Кругло-університетська, 9

Печерський

222

Гімназія N 117

вул. Лютеранська, 10

Печерський

223

Ліцей N 145

вул. Ш. Руставелі, 46

Печерський

224

Ліцей університета ім. Т. Г. Шевченко

пров. І. Козловського, 3

Печерський

225

ДНЗ N 107

вул. Лютеранська, 17-а

Печерський

226

ДНЗ N 141

вул. Басейна, 15-а

Печерський

227

ДНЗ N 143

бульв. Лесі Українки, 24-а

Печерський

228

ДНЗ N 265

бульв. Дружби Народів, 22-а

Печерський

229

ДНЗ N 325

бульв. Дружби Народів, 7-а

Печерський

230

ДНЗ N 378

вул. Лейпцизька 3

Печерський

231

ДНЗ N 377

вул. Шота Руставелі, 6

Печерський

232

ДНЗ N 457

вул. Чигоріна, 61

Печерський

233

ДНЗ N 458

вул. Бастіонна, 16-а

Печерський

234

ДНЗ N 498

вул. Інститутська, 14-а

Печерський

235

ДНЗ N 720

бульв. Дружби народів, 20-а

Печерський

236

ДНЗ N 731

вул. Лесі Українки, 21-в

Печерський

237

СЗШ N 6

просп. Гонгадзе, 20

Подільський

238

СЗШ N 10

вул. Костянтинівська, 37

Подільський

239

СЗШ N 63

вул. Гречка, 10-а

Подільський

240

СЗШ N 107

вул. Введенська, 35

Подільський

241

СЗШ N 156

вул. Западинська, 10

Подільський

242

СЗШ N.242

просп. Правди, 64-г

Подільський

243

СЗШ N 257

просп. Гонгадзе, 7-б

Подільський

244

СЗШ N 262

вул. Галицька, 5

Подільський

245

Ліцей N 100

вул. Покровська, 4/6

Подільський

246

СЗШ N 2

вул. Костянтинівська, 9

Подільський

247

СЗШ N 27

пров. Цимлянський, 2

Подільський

248

ДНЗ N 16

вул. Андріївський узвіз, 4

Подільський

249

ДНЗ N 25

вул. Порика, 14-а

Подільський

250

ДНЗ N 47

вул. Сирецька, 32

Подільський

251

ДНЗ N 56

просп. Межовий, 7-а

Подільський

252

ДНЗ N 72

вул. Новомостицька, 3-д

Подільський

253

ДНЗ N 88

вул. Копилівська, 8

Подільський

254

ДНЗ N 98

просп. Правди, 3-а

Подільський

255

ДНЗ N 120

вул. Костянтинівська, 13-а

Подільський

256

ДНЗ N 142

просп. Правди, 96-а

Подільський

257

ДНЗ N 162

вул. Оболонська, 5

Подільський

258

ДНЗ N 163

вул. Копилівська, 55-а

Подільський

259

ДНЗ N 268

вул. Копилівська, 6

Подільський

260

ДНЗ N 307

вул. Братська, 7/11

Подільський

261

ДНЗ N 399

вул. Межова, 12-а

Подільський

262

ДНЗ N 435

вул. Межова, 22-а

Подільський

263

ДНЗ N 486

вул. Гречка, 20-д

Подільський

264

ДНЗ N 518

вул. Світлицького, 24-б

Подільський

265

ДНЗ N 556

просп. Свободи, 32

Подільський

266

ДНЗ N 563

просп. Свободи, 44

Подільський

267

ДНЗ N 676

вул. Ярославська, 30

Подільський

268

ДНЗ N 679

просп. Гонгадзе, 32-д

Подільський

269

ДНЗ N 803

вул. Порика, 14-б

Подільський

270

Школа-дитячий садок "Дивосвіт"

просп. Свободи, 3-а

Подільський

271

ДНЗ N 482

вул. Гречка, 14-а

Подільський

272

Школа-дитячий "Паросток"

вул. Западинська, 11

Подільський

273

ДНЗ N 775

вул. Н. Ужвій, 4-б

Подільський

274

Школа-дитячий "Поділля" 1 корпус

вул. Щекавицька, 25

Подільський

275

Школа-дитячий "Поділля" 2 корпус

вул. Щекавицька, 43

Подільський

276

СЗШ N 6

вул. Світлицького, 31/7

Подільський

277

ДНЗ N 134

вул. Вітрука, 17/4

Святошинський

278

ДНЗ N 200

вул. Уборевича, 9-а (Ефремова)

Святошинський

279

ДНЗ N 214

вул. Котельникова, 44

Святошинський

280

ДНЗ N 469

вул. Зодчих, 10-а

Святошинський

281

ДНЗ N 814

вул. Булгакова, 10

Святошинський

282

Учбовий комплекс "Сузір'я"

вул. Героїв Космосу, 15-а

Святошинський

283

ДНЗ N 284

вул. Зодчих, 54-а

Святошинський

284

ДНЗ N 586

вул. П. Чаадаева, 3-а

Святошинський

285

СЗШ N 13

вул. Потапова, 3

Святошинський

286

СЗШ N 35

вул. Г. Юри, 10-б

Святошинський

287

СЗШ N 76

вул. Жмеринська, 8

Святошинський

288

СЗШ N 131

вул. Литвиненко-Вольгемут, 2

Святошинський

289

СЗШ N 162

вул. Рахманінова, 47

Святошинський

290

СЗШ N 185

вул. Серпова, 20/6

Святошинський

291

СЗШ N 197

вул. Кучера, 6

Святошинський

292

Ліцей "ЕКО"

бульв. Р. Ролана, 9-а

Святошинський

293

СЗШ N 215

вул. Жмеринська, 20

Святошинський

294

Гімназія "Академія"

вул. Ф. Пушиної, 4

Святошинський

295

Центр військово-патріотичного та спортивного розвитку молоді

вул. Жолудева, 6-г

Святошинський

296

Спортивна школа N 17

2 Buildings: вул. Симиренка, 5-а;
вул. Симиренка, 5-б

Святошинський

297

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

вул. Я. Коласа, 6-а

Святошинський

298

ДНЗ N 490

вул. Ніжинська, 26

Солом'янський

299

СЗШ N 7 (молодша)

пров. Платонівський, 3

Солом'янський

300

Інтернат N 13

вул. Новопольова, 106

Солом'янський

301

СЗШ N 43 (молодша)

вул. Преображенська, 17

Солом'янський

302

СЗШ N 69

вул, Донецька, 25

Солом'янський

303

Ліцей N 142

вул. Політехнічна, 2-а

Солом'янський

304

СЗШ N 174

вул. Г. Севастополя, 43

Солом'янський

305

Політехнічний ліцей

вул. Уманская, 33

Солом'янський

306

Вечірня школа N 20

вул. Металістів, 19

Солом'янський

307

Школа-дитячий садок "Палітра" (басейн)

вул. Метробудівська, 3-а

Солом'янський

308

ДНЗ N 10

пров. Машинобудівний, 24

Солом'янський

309

ДНЗ N 51

просп. Відрадний, 8-а

Солом'янський

310

ДНЗ N 55

вул. Освіти, 18-а

Солом'янський

311

ДНЗ N 76

просп. Повітрофлотський, 16-а

Солом'янський

312

ДНЗ N 197

вул. Ернста, 10

Солом'янський

313

ДНЗ N 295 (корпус 1)

вул. М. Донця, 17/46

Солом'янський

314

ДНЗ N 360

вул. Єреванська, 16-а

Солом'янський

315

ДНЗ N 373 (корпус 2)

вул. Мартиросяна, 24

Солом'янський

316

ДНЗ N 375

вул. Іскрівська, 8

Солом'янський

317

ДНЗ N 376

вул. Керченська, 11-а

Солом'янський

318

ДНЗ N 383

вул. Гарматна, 41-а

Солом'янський

319

ДНЗ N 397

вул. Смоленська, 4-а

Солом'янський

320

ДНЗ N 398

просп. Відрадний, 14/45-а

Солом'янський

321

ДНЗ N 401 "Перлина"

вул. Г. Севастополя, 41/15

Солом'янський

322

ДНЗ N 476

вул. Ушинського, 10

Солом'янський

323

ДНЗ N 477

вул. Солом'янська, 33

Солом'янський

324

ДНЗ N 483

вул. Г. Севастополя, 31-а

Солом'янський

325

ДНЗ N 623

вул. Солом'янська, 16

Солом'янський

326

ДНЗ N 630

вул. Газова, 10

Солом'янський

327

ДНЗ N 650

вул. Солом'янська, 19-а

Солом'янський

328

ДНЗ N 714

вул. Карпинського, 4

Солом'янський

329

ДНЗ N 748

вул. Олексіївська, 9

Солом'янський

330

Центр творчості для дітей та юнацтва

вул. Г. Севастополя, 35

Солом'янський

331

ДНЗ N 762

вул. Гетьмана, 42-а

Солом'янський

332

СЗШ "Надія"

вул. Донецька, 13

Солом'янський

333

СЗШ N 161

вул. Каблукова, 14

Солом'янський

334

Учбовий комплекс "Пізнайко"

вул. Дегтярівська, 6-а

Шевченківський

335

ДНЗ N 419

вул. Туполева, 16

Шевченківський

336

СЗШ N 25

вул. Володимирська, 1

Шевченківський

337

СЗШ N 27

вул. Туполева, 20-є

Шевченківський

338

СЗШ N 28

вул. Житкова, 7-б

Шевченківський

339

Ліцей N 38

вул. Гоголівська, 31

Шевченківський

340

СЗШ N 41

просп. Перемоги, 7-а

Шевченківський

341

Гімназія N 48

вул. Прорізна, 14,

Шевченківський

342

СЗШ N 49

вул. Ярославів Вал, 27

Шевченківський

343

СЗШ N 53

вул. Б. Хмельницького, 16/18

Шевченківський

344

СЗШ N 57

вул. Прорізна, 19

Шевченківський

345

СЗШ N 58

пров. Ч. Бєлінського, 3

Шевченківський

346

СЗШ N 70

вул. Пугачова, 10

Шевченківський

347

СЗШ N 97

вул. О. Теліги, 5

Шевченківський

348

СЗШ N 101

вул. Коперника, 8

Шевченківський

349

СЗШ N 102

вул. Шулявська, 10/12

Шевченківський

350

СЗШ N 106

вул. Некрасовська, 4

Шевченківський

351

СЗШ N 135

вул. М. Коцюбинського, 12-б

Шевченківський

352

СЗШ N 138

вул. Артема, 27 (Січових Стрільців)

Шевченківський

353

СЗШ N 139

пров. Татарський, 1

Шевченківський

354

Гімназія N 153

вул. Чорновола, 37

Шевченківський

355

СЗШ N 155

вул. Артема, 5

Шевченківський

356

СЗШ N 163

вул. Баумана, 30 (Януша Корчака)

Шевченківський

357

СЗШ N 169

вул. Котовського, 2 (Сальського)

Шевченківський

358

Гімназія N 172 "Нивки"

вул. В. Піка, 30 - 32 (Ружинського)

Шевченківський

359

СЗШ N 175

вул. Щербакова, 58-а (Д. Щербаківського)

Шевченківський

360

СЗШ N 199

вул. Бакинська, 12

Шевченківський

361

Гімназія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

бульв. Шевченка, 56-а

Шевченківський

362

Технічний ліцей

вул. Щусєва, 20

Шевченківський

363

Ліцей "Універсум"

вул. Політехнічна, 3-а

Шевченківський

364

Інтернат N 8

вул. Олегівська, 42

Шевченківський

365

Школа-інтернат N 23 з інтенсивною військовою та фізичною підготовкою

вул. Салютна, 11-а

Шевченківський

366

Учбовий комплекс "Кияночка"

вул. Шамрила, 7-а

Шевченківський

367

ДНЗ N 2

вул. М. Кравченка, 20

Шевченківський

368

ДНЗ N 11

просп. Перемоги, 23-а

Шевченківський

369

ДНЗ N 3

вул. Золотоустівська, 4-20

Шевченківський

370

ДНЗ N 26

вул. Володимирська, 16

Шевченківський

371

ДНЗ N 28

вул. Лук'янівська, 13

Шевченківський

372

ДНЗ N 35

вул. Кудрявська, 21

Шевченківський

373

ДНЗ N 40

вул. Мельникова, 51-а

Шевченківський

374

ДНЗ N 54

вул. Софіївська, 23

Шевченківський

375

ДНЗ N 74

вул. Невська, 4-а

Шевченківський

376

ДНЗ N 77

вул. Дмитрівська, 68

Шевченківський

377

ДНЗ N 79

вул. Лагерна, 34

Шевченківський

378

ДНЗ N 110

вул. Б. Хмельницького, 88, 61

Шевченківський

379

ДНЗ N 112

вул. Довженка, 14-а

Шевченківський

380

ДНЗ N 154

вул. Блюхера, 11

Шевченківський

381

ДНЗ N 155

вул. Дорогожицька, 18-а

Шевченківський

382

ДНЗ N 159

вул. Житкова, 7-б

Шевченківський

383

ДНЗ N 169

пров. Мефодіївський, 4-а

Шевченківський

384

ДНЗ N 180

вул. Мельникова, 28-а

Шевченківський

385

ДНЗ N 293

вул. Ольжича, 13-а

Шевченківський

386

ДНЗ N 320

вул. Саратовська, 41-а

Шевченківський

387

ДНЗ N 323

вул. Грекова, 16

Шевченківський

388

ДНЗ N 343

вул. Грекова, 24

Шевченківський

389

ДНЗ N 346

вул. Щербакова, 46-а (Д. Щербаківського)

Шевченківський

390

ДНЗ N 348

вул. Печенізька, 18

Шевченківський

391

ДНЗ N 387

вул. Щербакова, 60-а (Д. Щербаківського)

Шевченківський

392

ДНЗ N 388

вул. Щербакова, 51-б (Д. Щербаківського)

Шевченківський

393

ДНЗ N 428

вул. Грекова, 20

Шевченківський

394

ДНЗ N 429

вул. О. Теліги, 25/29

Шевченківський

395

ДНЗ N 430

вул. Шамрила, 3-а

Шевченківський

396

ДНЗ N 465

вул. Щербакова, 49-г (Д. Щербаківського)

Шевченківський

397

ДНЗ N 488

вул. Желябова, 10

Шевченківський

398

ДНЗ N 530

пров. Артилерійський, 1-а

Шевченківський

399

ДНЗ N 541

вул. Гоголівська, 8-а

Шевченківський

400

ДНЗ N 543

вул. Павлівська, 6

Шевченківський

401

ДНЗ N 545

вул. Гоголівська, 27-а

Шевченківський

402

ДНЗ N 644

вул. Туполєва, 28-а

Шевченківський

403

ДНЗ N 645

пров. Старокиївський, 3-а

Шевченківський

404

ДНЗ N 647

вул. Бабушкіна, 25-а

Шевченківський

405

ДНЗ N 292 (корпус 2)

вул. В. Піка, 11-а

Шевченківський

406

Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації

вул. Зоологічна, 6-а

Шевченківський

407

ДНЗ N 641

вул. Якубовського, 1-а

Голосіївський

408

Ліцей N 21

вул. Саксаганського, 64

Голосіївський

409

СЗШ N 44

вул. Жилянська, 46

Голосіївський

410

СЗШ N 87

вул. Антоновича, 4/6

Голосіївський

411

СЗШ N 92

вул. Тарасівська, 11

Голосіївський

412

СЗШ N 260

вул. Якубовського, 7-б

Голосіївський

413

СЗШ N 273

вул. Набережно-Корчуватська, 94-а

Голосіївський

414

ДНЗ N 371

вул. Толстого, 39/41

Голосіївський

415

ДНЗ N 439

просп. Голосіївський, 124-а

Голосіївський

416

ДНЗ N 643

вул. Голосіївська, 4-а

Голосіївський

417

СЗШ N 158

вул. Стальського, 12

Дніпровський

418

Технічний ліцей

вул. Тампере, 9

Дніпровський

419

ДНЗ N 296

просп. Миру, 5-а

Дніпровський

420

ДНЗ N 319

просп. Ю. Гагаріна, 20-а

Дніпровський

421

ДНЗ N 474

шосе Харківське, 16/1

Дніпровський

422

ДНЗ N 582

вул. Флоренції, 3

Дніпровський

423

ДНЗ N 32

пров. Деміївський, 4

Голосіївський

424

ДНЗ N 440

пров. Жуковського, 9

Голосіївський

425

ДНЗ N 506

вул. Стратегічне шосе, 54

Голосіївський

426

ДНЗ N 31 "Всесвіт"

вул. Драгоманова, 42-б

Дарницький

427

ДНЗ N 59

просп. Бажана, 7-а

Дарницький

428

ДНЗ N 89

вул. Княжий Затон, 17-г

Дарницький

429

ДНЗ N 113 (басейн)

вул. Здолбунівська, 3-б

Дарницький

430

ДНЗ N 210

вул. Срібнокільська, 14-б

Дарницький

431

ДНЗ N 215

вул. Урлівська, 3-г

Дарницький

432

ДНЗ N 240

вул. Тростянецька, 8-г

Дарницький

433

ДНЗ N 290

вул. Ревуцького, 19-а

Дарницький

434

ДНЗ N 314

вул. Драгоманова, 25-а

Дарницький

435

ДНЗ N 719

вул. Вербицького, 8-б

Дарницький

436

ДНЗ N 792

вул. Євгенія Харчека (Леніна), 49-а (Бортничі)

Дарницький

437

ДНЗ N 136

просп. Маяковського, 7-б

Деснянський

438

ДНЗ N 165

вул. Будищанська, 4-а

Деснянський

439

ДНЗ N 170

просп. Маяковського, 7-в

Деснянський

440

ДНЗ N 491

вул. Братиславська, 16-а

Деснянський

441

ДНЗ N 512

вул. Бальзака, 46-б

Деснянський

442

ДНЗ N 742

вул. Беретті, 5-б

Деснянський

443

Спеціальний ДНЗ N 753

вул. Закревського, 37-а

Деснянський

444

ДНЗ N 771

вул. Бальзака, 52-б

Деснянський

445

ДНЗ N 796

вул. Данькевича, 1-а

Деснянський

446

ДНЗ N 576

бульв. Давидова, 9/1

Дніпровський

447

ДНЗ N 446

вул. Празька, 4-а

Дніпровський

448

ДНЗ N 135

Мінське шосе, 8

Оболонський

449

ДНЗ N 527

вул. Маршала Рокосовського, 6-б

Оболонський

450

ДНЗ N 635

просп. Оболонський, 27-б

Оболонський

451

ДНЗ N 104

вул. Полкового, 58

Подільський

452

ДНЗ N 449

вул. Тульчинського, 7

Подільський

453

ДНЗ N 570

просп. Гонгадзе, 16

Подільський

454

ДНЗ N 60

вул. Львівська, 32

Святошинський

455

ДНЗ N 127

бульв. Кольцова, 24-б

Святошинський

456

ДНЗ N 276

вул. Туполєва, 11-г

Святошинський

457

ДНЗ N 571

вул. Картвелішвілі, 5-б

Святошинський

458

ДНЗ N 587

вул. Булаховського, 32-а

Святошинський

459

ДНЗ N 599

вул. В. Стуса, 26-а

Святошинський

460

ДНЗ N 615

вул. Булаховського, 38-а

Святошинський

461

ДНЗ N 674

вул. Доброхотова, 1-б

Святошинський

462

ДНЗ N 682

вул. Синьоозерна, 6

Святошинський

463

ДНЗ N 223

вул. Островського, 13

Солом'янський

464

ДНЗ N 225

вул. Гарматна, 30-а

Солом'янський

465

ДНЗ N 334

вул. Г. Севастополя, 3

Солом'янський

466

ДНЗ N 350

вул. Антонова, 12-а

Солом'янський

467

ДНЗ N 396

вул. Василенка, 12-б

Солом'янський

468

ДНЗ N 425

вул. Г. Севастополя, 15-а

Солом'янський

469

ДНЗ N 432

бульв. І. Лепсе, 15-а

Солом'янський

470

ДНЗ N 464

вул. Солом'янська, 35-а

Солом'янський

471

ДНЗ N 686

просп. Відрадний, 30-а

Солом'янський

472

ДНЗ N 687

вул. Тупікова, 14

Солом'янський

473

ДНЗ N 713

вул. Волгоградська, 6-а

Солом'янський

474

СІП N 269

просп. Глушкова, 17-а

Голосіївський

475

Інтернат N 7

вул. Заболотного, 146 (уч., сп. корпус)

Голосіївський

476

Інтернат N 9

вул. Сеченова, 9 (сп., уч. корпус)

Голосіївський

477

ДНЗ N 176

просп. Лісовий, 31-а

Деснянський

478

СЗШ N 313

вул. Лісківська, 7-б

Деснянський

479

СЗШ N 306

вул. Лісківська, 4-а

Деснянський

480

ДНЗ N 534

вул. Жукова Маршала, 24-б

Деснянський

481

ДНЗ N 597

вул. Шолом-Алейхема, 4-а

Деснянський

482

ДНЗ N 616

вул. Челябінська, 9-а

Дніпровський

483

ДНЗ N 438

бульв. Перова, 13-а

Дніпровський

484

ДНЗ N 461

вул. Навої Алішера, 78-а

Дніпровський

485

ДНЗ N 576

бульв. Давидова Олексія, 9/1

Дніпровський

486

ДНЗ N 412

вул. Я. Гашека, 6-а

Дніпровський

487

ДНЗ N 303

вул. Шумського Юрія, 6-а

Дніпровський

488

ДНЗ N 763

вул. Порика, 3-б

Подільський

489

Фінансовий ліцей

просп. Гонгадзе, 32-є

Подільський

490

ДНЗ N 467

вул. Щербакова, 57-г

Шевченківський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали