Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 жовтня 2019 року N 676-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 26.09.2019 N 500-01/4360-п та повідомлення про державну допомогу Управління комунальної власності Бердянської міської ради, яке надійшло на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 22583 (вх. N 413 - ПДД від 20.06.2019), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за N 1337/32789, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) На Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 22583 (вх. N 413 - ПДД від 20.06.2019) Управлінням комунальної власності Бердянської міської ради відповідно до пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 04.07.2019 N 500-29/05-8538 залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Управління комунальної власності Бердянської міської ради надало додаткову інформацію, яка надійшла на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 23420 (вх. N 515-ПДД від 15.08.2019).

(3) Управлінням комунальної власності Бердянської міської ради надано додаткову інформацію листами від 09.08.2019 N 1328 (вх. N 5-01/9640 від 20.08.2019), від 28.08.2019 N 1422 (вх. N 5-01/10143 від 03.09.2019) та від 18.09.2019 N 1596 (вх. N 5-01/10859 від 20.09.2019).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(4) Управління комунальної власності Бердянської міської ради (71118, м. Бердянськ, Запорізька обл., пл. Єдності, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 25473739).

2.2. Отримувач підтримки

(5) Комунальне підприємство "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради (далі - КП "Бердянськекотранс", Підприємство) (71100, м. Бердянськ, Запорізька область, вул. Земська, 38, ідентифікаційний код юридичної особи 32687696).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(6) Реалізація комплексу заходів щодо санітарного очищення об'єктів благоустрою та території міста, покращення екологічного стану міста, організація забезпечення на території населеного пункту чистоти й порядку, забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Бердянськ та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку жителів та гостей міста Бердянськ.

2.4. Очікуваний результат

(7) Створення комфортних умов життя та відпочинку мешканців і гостей курортного міста Бердянськ та комплексного задоволення потреб щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки.

2.5. Підстава для надання підтримки

(8) Закон України "Про місцеве самоврядування України".

(9) Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

(10) Проект наказу Управління комунальної власності Бердянської міської ради.

2.6. Форма підтримки

(11) Передання в господарське відання євроконтейнерів для збирання твердих побутових відходів у кількості 80 одиниць.

2.7. Обсяг підтримки

(12) Загальний обсяг підтримки - 40666 грн.

2.8. Тривалість підтримки

(13) З 01.09.2019 по 31.12.2019.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(14) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(15) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(16) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

(17) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

(18) Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

(19) У Статуті КП "Бердянськекотранс", затвердженому розпорядженням Бердянського міського голови від 26.10.2017 N 39 р (далі - Статут), передбачено, що Підприємство створене на підставі рішення Виконкому Бердянської міської ради від 12.06.2003 N 62, згідно з чинним законодавством України.

(20) Згідно з пунктом 2.1 Статуту основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку шляхом підвищення ефективності використання комунального майна й досягнення найвищих показників господарської діяльності від здійснення послуг, визначених предметом діяльності Підприємства, задоволення соціально-економічних інтересів найманих працівників Підприємства.

(21) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(22) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(23) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

(24) Відповідно до статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до елементів благоустрою належать, зокрема, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів.

(25) Відповідно до пункту "и" статті 21 Закону України "Про відходи" органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ.

(26) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(27) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(28) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки.

(29) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(30) Частиною 3 Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради, затвердженого рішенням Бердянської міської ради від 30.08.2018 N 7 (далі - Положення про Управління), передбачено, що основними завданнями департаменту, зокрема, є:

- реалізація державної політики у галузі управління сферою комунальної власності;

- організація виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради з питань управління комунальною власністю територіальної громади міста з метою його доцільного, економічного і ефективного використанню та поповнення місцевого бюджету;

- здійснення повноважень міської ради щодо майна, яке приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень;

- здійснення повноважень Орендодавця комунального майна відповідно до рішень міської ради;

- вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015;

- здійснення повноважень представника в управлінні багатоквартирними будинками, співвласником яких є Територіальна громада міста Бердянська в особі Бердянської міської ради.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(31) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(32) Відповідно до зазначеної надавачем інформації вартість контейнерів у кількості 80 одиниць становить 40666 грн, тоді як одна одиниця євроконтейнера - 508 грн. Євроконтейнери для збору твердих побутових відходів у кількості 80 одиниць будуть розташовані в прибережній курортній зоні міста, а саме в громадських місцях великого скупчення людей, та використовуватимуться населенням безкоштовно.

(33) Державна підтримка надається КП "Бердянськекотранс" відповідно до Порядку передачі майна між юридичними особами та визначення балансоутримувача комунальної форми власності міста Бердянська, затвердженого рішенням Бердянської міської ради від 08.11.2018 N 12, яким передбачено, що передача з балансу на баланс об'єктів комунальної форми власності юридичних осіб комунальної форми власності здійснюється за наказом начальника Управління комунальної власності Бердянської міської ради та відповідно до Положення про Управління комунальної власності Бердянської міської ради, затвердженого рішенням сесії Бердянської міської ради від 30.08.2018 N 7, в якому Управління комунальної власності Бердянської міської ради реалізує повноваження виконавчого органу у сфері управління комунальною власністю територіальної громади міста, координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, в частині комунального майна, з метою доцільного, економічного й ефективного його використання.

(34) Відповідно до Статуту КП "Бердянськекотранс" основним напрямом діяльності Підприємства є, зокрема, збирання безпечних відходів (збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємкостях тощо та змішаних відновлюваних матеріалів; збирання матеріалів, придатних для вторинного використання; збирання сміття з урн у громадських місцях).

(35) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) однією з ознак державної допомоги є спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб'єктові господарювання.

(36) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(37) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(38) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(39) Відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації КП "Бердянськекотранс" виконує необхідний комплекс робіт щодо організації забезпечення на території населеного пункту чистоти й порядку, які є безкоштовними для всіх користувачів.

(40) За наявною в Комітеті інформацією, КП "Бердянськекотранс" закуповує всі товари, роботи та послуги, на які виділяється державна підтримка, через систему "ProZorro", згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

(41) Відповідно до наданої інформації КП "Бердянськекотранс" здійснює комерційну діяльність а саме:

- збирання безпечних відходів із приватного сектору міста;

- іншу діяльність щодо поводження з відходами (утримання полігону твердих побутових відходів м. Бердянськ);

- автопослуги стороннім організаціям (послуги з перевезення вантажним автомобільним транспортом).

(42) Обсяг діяльності, що здійснюється на комерційній основі, до загального обсягу робіт отримувача за 2018 рік становив 48,8 %.

(43) За інформацією, зазначеною в Повідомленні, КП "Бердянськекотранс" здійснює ведення окремих рахунків та належний розподіл доходів і витрат, які надходять з бюджету та від комерційної діяльності. Проводиться постійний контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів.

(44) Послуги КП "Бердянськекотранс", яке створене з метою отримання прибутку шляхом підвищення ефективності використання комунального майна й досягнення найвищих показників господарської діяльності від здійснення послуг, визначених предметом діяльності Підприємства, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті, а отже, не спотворюють та не можуть спотворити економічну конкуренцію.

Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що на сьогодні Бердянська міська рада скористалася своїм правом та створила КП "Бердянськекотранс" відповідно до статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", якою передбачено право органів місцевого самоврядування утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності.

(45) Як наслідок, державна допомога у формі передання в господарське відання євроконтейнерів для збирання твердих побутових відходів у кількості 80 одиниць КП "Бердянськекотранс" для організації забезпечення на території населеного пункту чистоти й порядку, на період з 01.09.2019 по 31.12.2019 у сумі 40666 грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(46) Разом із тим слід зазначити, що:

використання контейнерів КП "Бердянськекотранс" для здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(47) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для цілей застосування положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом України "Про захист економічної конкуренції".

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1337/32789, на підставі інформації, наданої Управлінням комунальної власності Бердянської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі передання в господарське відання євроконтейнерів для збирання твердих побутових відходів у кількості 80 одиниць для безкоштовного користування населенням, що буде виділятися на підставі проекту наказу Управління комунальної власності Бердянської міської ради комунальному підприємству "Бердянськекотранс" Бердянської міської ради на період з 01.09.2019 по 31.12.2019 у сумі 40666 гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали