Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 жовтня 2019 року N 752-рш

Про внесення змін до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою сприяння фінансовій стабільності банків та стабільності фінансової системи України Правління Національного банку України вирішило:

1. Унести до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 28 березня 2017 року N 182-рш (Порядок N 182-рш) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі III:

у пункті 12 слова "Департаменту управління ризиками" замінити словами "Департаменту супроводження кредитів ";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Департамент супроводження кредитів здійснює перевірку відповідності СОД установленим критеріям, про результати якої повідомляє банк.";

у пункті 14 слова "Департамент управління ризиками" замінити словами "Департамент супроводження кредитів";

у пункті 20 слово та цифру "рядку 9" замінити словом та цифрами "рядках 17 - 21 (Постанова N 411)";

доповнити розділ після пункту 20 новим пунктом 201 такого змісту:

"201. Департамент супроводження кредитів, якщо в заставу Національному банку пропонуються майнові права, визначені в рядках 17 - 26 таблиці додатка 1 до Положення (Постанова N 411), на підставі інформації про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою, що надається банками Національному банку відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань організації статистичної звітності, перевіряє наявність/відсутність в Національному банку інформації про прострочення погашення боргу за діючими кредитними договорами боржника в інших банках та повідомляє банк у разі виявлення інформації щодо наявності такого прострочення в інших банках.";

2) таблицю додатка 3 "Реєстр укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами, майнові права за якими пропонуються в заставу Національному банку України" доповнити після колонки 28 новою колонкою 29 такого змісту:

"

Наявність у кредитному договорі заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог
(так/ні)

29

".

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

Голова

Я. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали