Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про функціональну підсистему забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2019

м. Київ

N 835

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2019 р. за N 1199/34170

Про затвердження Положення про функціональну підсистему забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), пункту 2 частини першої статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII), пунктів 14 (Закон N 580-VIII), 24 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" (Постанова N 101), пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), підпунктів 8 (Постанова N 877), 30 пункту 4 Положення про Національну поліцію (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, та з метою забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху в умовах надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначеному порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Національної
поліції України

І. Клименко

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенант

М. Балан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 жовтня 2019 року N 835

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 грудня 2019 р. за N 1199/34170

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ФП ЗПБ), її склад, завдання та рівні.

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху єдиної державної системи цивільного захисту" означає складову частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять МВС, Національна поліція України, Національна гвардія України, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб'єкти господарювання, що належать до сфери їх управління та виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України ( N 5403-VI), Законах України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), інших нормативно-правових актах України, які регламентують діяльність центральних органів виконавчої влади, органів та підрозділів Національної поліції України, з'єднань і військових частин Національної гвардії України щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

3. Метою створення ФП ЗПБ є:

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період відповідно до функціонального призначення ФП ЗПБ;

здійснення заходів щодо захисту персоналу органів (підрозділів) Національної поліції України та органів військового управління Національної гвардії України (далі - органи (підрозділи) ФП ЗПБ), будівель, споруд та іншого майна, що належать до сфери управління органів (підрозділів) ФП ЗПБ, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення матеріальних втрат від їх наслідків.

4. Завданнями ФП ЗПБ є:

здійснення заходів цивільного захисту в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів ФП ЗПБ до дій, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них, у тому числі в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління ФП ЗПБ та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування органів (підрозділів) ФП ЗПБ в особливий період;

участь у здійсненні навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

здійснення заходів щодо укриття працівників органів (підрозділів) ФП ЗПБ у захисних спорудах цивільного захисту;

розроблення та забезпечення виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

надання у межах компетенції допомоги підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення їх доступу на територію об'єктів, де виникла надзвичайна ситуація або інша небезпечна подія;

проведення аеромедичної евакуації постраждалих, зокрема важкохворих, поранених поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України;

організація і здійснення  взаємодії з органами управління цивільного захисту, місцевими органами виконавчої влади й населенням щодо загроз виникнення та/або перебігу проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, створення пересувних (мобільних) пунктів управління й оперативних груп, організація їх роботи;

здійснення регулювання дорожнього руху та контролю за додержанням Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, зокрема в особливий період та в умовах правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану";

організація контролю за дотриманням спеціальних режимів перевезень автомобільними дорогами та режимів допуску до зон надзвичайних ситуацій і районів проведення антитерористичних заходів (у разі їх установлення), а також організація регулювання дорожнього руху на маршрутах евакуації;

здійснення супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених законом, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки до зон надзвичайних ситуацій;

здійснення у межах компетенції контролю за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки у визначених зонах радіоактивного забруднення, організація участі в межах компетенції чергової служби поліції у функціонуванні державної мережі екологічного спостереження, а також сприяння здійсненню заходів радіаційного, хімічного та біологічного захисту у з'єднаннях і військових частинах Національної гвардії України;

посилення охорони та за потреби введення в дію планів оборони органів (підрозділів) ФП ЗПБ;

інші завдання, визначені законодавством.

5. Безпосереднє керівництво ФП ЗПБ здійснює Міністр внутрішніх справ України як керівник органу, що створив ФП ЗПБ.

6. До складу ФП ЗПБ входять центральний орган управління поліції, Головне управління Національної гвардії України, визначені завчасно сили територіальних, у тому числі міжрегіональних, органів поліції та органів військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України.

Перелік органів військового управління, з'єднань і військових частин Національної гвардії України, які входять до складу ФП ЗПБ, визначається командувачем Національної гвардії України.

Перелік територіальних підрозділів поліції, що входять до складу ФП ЗПБ, визначається керівниками відповідних територіальних, у тому числі міжрегіональних, органів поліції.

7. Управління ФП ЗПБ під час участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють:

на державному рівні - МВС, Національна поліція України та їх структурні підрозділи з питань цивільного захисту;

на регіональному рівні - територіальні органи та міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України спільно з органами військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України за рішенням Міністра внутрішніх справ України;

на місцевому рівні - територіальні (відокремлені) підрозділи головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях і місті Києві, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України спільно з військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України за рішенням органів управління ФП ЗПБ вищого рівня.

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на державному рівні - чергова служба Національної поліції України та Ситуаційний центр Національної поліції України (у разі розгортання його до роботи);

на регіональному рівні - чергова служба територіальних органів поліції та їх ситуаційні центри (у разі розгортання їх роботи);

на місцевому рівні - чергові служби відповідних територіальних (відокремлених) підрозділів поліції та установ, що належать до сфери управління поліції.

Для забезпечення сталого управління та реалізації функцій, передбачених на особливий період, Національна поліція України використовує державну систему пунктів управління, у тому числі пересувні (мобільні) пункти управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях і місті Києві.

9. Для управління ФП ЗПБ використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державна система урядового зв'язку.

Організація оповіщення органів управління ФП ОГП про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року N 733 (Постанова N 733).

Порядок та нормативи оповіщення і збору сил ФП ЗПБ визначаються організаційно-розпорядчими документами органів управління ФП ЗПБ з урахуванням строків, визначених пунктом 35 Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 223 (Постанова N 223).

10. До сил цивільного захисту ФП ЗПБ належать:

об'єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об'єктові формування цивільного захисту;

територіальні (у разі утворення) та об'єктові спеціалізовані служби охорони публічного (громадського) порядку;

пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;

добровільні формування цивільного захисту.

Для вирішення завдань, які раптово виникають у зв'язку зі зміною обстановки, обов'язково створюється резерв сил ФП ЗПБ, обсяг, склад та місце розміщення якого визначає керівник відповідного органу управління ФП ЗПБ на регіональному рівні.

11. Режими функціонування ФП ЗПБ встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11).

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла в межах конкретної території, встановлюється один із таких режимів діяльності ФП ЗПБ:

режим повсякденної діяльності;

режим підвищеної готовності;

режим надзвичайної ситуації;

режим надзвичайного стану.

12. У режимі повсякденної діяльності реалізуються такі основні заходи:

планування заходів цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту ФП ЗПБ до дій за призначенням;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

забезпечення підготовки працівників, які входять до складу органів управління та сил цивільного захисту ФП ЗПБ, до дій у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

організація, навчання та підготовка персоналу методам захисту, а також діям в умовах надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

створення та поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

контроль за станом об'єктів органів (підрозділів) ФП ЗПБ;

оцінка загрози виникнення надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ, а також можливих їх наслідків;

розроблення та здійснення заходів щодо підвищення стійкості органів (підрозділів) ФП ЗПБ в особливий період;

розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм щодо запобігання надзвичайним ситуаціям в органах (підрозділах) ФП ЗПБ.

13. У режимі підвищеної готовності, що встановлюється в разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, здійснюються такі заходи:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту ФП ЗПБ про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

виявлення причин погіршення обстановки та підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

уточнення (за потреби) планів реагування органів (підрозділів) ФП ЗПБ на надзвичайні ситуації;

приведення в готовність наявних (залучення за потреби додаткових) сил цивільного захисту ФП ЗПБ та сил цивільного захисту відповідних територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту згідно з планами реагування (взаємодії) на надзвичайні ситуації;

виконання у межах компетенції робіт, пов'язаних із веденням спостережень та здійсненням моніторингу за станом органів (підрозділів) ФП ЗПБ, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, а також із прогнозуванням виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

здійснення превентивних заходів щодо запобігання (зменшення загрози) виникненню надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

запровадження спеціальних (посилених) режимів чергування відповідальних працівників.

14. У режимі надзвичайної ситуації здійснюються такі заходи:

оповіщення органів управління та сил цивільного захисту ФП ЗПБ про виникнення та/або загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення території, переліку органів (підрозділів) ФП ЗПБ та кількості населення, що потрапили до зони надзвичайної ситуації, яка може виникнути/виникла на території органів (підрозділів) ФП ЗПБ;

прогнозування у межах компетенції ФП ЗПБ розвитку надзвичайної ситуації;

переміщення необхідних сил і засобів ФП ЗПБ до району виникнення надзвичайної ситуації;

організація у межах компетенції робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації силами ФП ЗПБ, залучення для цього необхідних сил відповідних територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, інших підприємств, установ та організацій відповідно до планів реагування (взаємодії) на надзвичайні ситуації;

своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в органах (підрозділах) ФП ЗПБ;

організація захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли на території органів (підрозділів) ФП ЗПБ;

моніторинг розвитку надзвичайної ситуації;

організація робіт, спрямованих на відновлення сталого функціонування органів (підрозділів) ФП ЗПБ;

систематичне інформування МВС та Державної служби України з надзвичайної ситуації про рівень, характер надзвичайної ситуації та вжиті заходи щодо реагування.

15. У період дії режиму надзвичайного стану ФП ЗПБ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.

16. Переведення ФП ЗПБ у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

17. ФП ЗПБ провадить свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми на рік. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на регіональному та місцевому рівнях здійснюється згідно з планами цивільного захисту та оперативними планами діяльності відповідних регіональних (територіальних) органів управління ФП ЗПБ.

18. Заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

19. Заходи щодо цільової мобілізації передбачаються у відповідних мобілізаційних планах.

20. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI).

21. Сили ФП ЗПБ відповідно до статей 39 ( N 5403-VI), 40 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) проходять обов'язкове навчання, підготовку до дій з реагування на надзвичайні ситуації та виконання завдань цивільного захисту в особливий період згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 443 (Постанова N 443).

22. Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації використовує матеріальні резерви відповідно до пункту 13 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 775 (Постанова N 775).

 

Начальник Управління взаємодії з
Національною поліцією МВС

О. Соколовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали