Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Південний Буг"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2020

м. Київ

N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2020 р. за N 271/34554

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Південний Буг"

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року N 1005 "Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я МВС" (Порядок N 1005), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за N 5/31457 (зі змінами), та з метою впорядкування надання платних послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Південний Буг", що додаються.

2. Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Смик А. С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 лютого 2020 року N 190

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Південний Буг"

N
з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

150,00

2

Консультативний прийом лікарем-хірургом (первинне звернення)

100,00

3

Консультативний прийом лікарем-невропатологом (первинне звернення)

100,00

4

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом (первинне звернення)

100,00

5

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

150,00

6

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення) (без урахування вартості оглядового набору)

150,00

7

Консультативний прийом лікарем-стоматологом (первинне звернення)

100,00

8

Консультативний прийом лікарем-урологом (первинне звернення) (без урахування вартості оглядового набору для жінок)

100,00

9

Гідроколонотерапія

115,00

10

Венопункція

30,00

11

Мікроклізма (крапельна)

115,00

12

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

10,00

13

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

20,00

14

Визначення вільного гемоглобіну

15,00

15

Аналіз крові на визначення рівня глікованого гемоглобіну

220,00

16

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

10,00

17

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

20,00

18

Визначення ШОЕ

5,00

19

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

15,00

20

Визначення часу кровотечі за Сухаревим

15,00

21

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в капілярній крові

15,00

22

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

25,00

23

Визначення часу кровотечі за Дуке

10,00

24

Визначення часу згортання крові за Лі - Уайтом

20,00

25

Визначення кальцію в сироватці крові

25,00

26

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

25,00

27

Визначення сечовини уреазним методом

20,00

28

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

30,00

29

Визначення глюкози в капілярній крові

20,00

30

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

35,00

31

Визначення білкових фракцій

45,00

32

Визначення глобуліну

5,00

33

Тимолова проба

30,00

34

Визначення глюкози в сироватці крові (методи ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

30,00

35

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

25,00

36

Визначення загального білірубіну

20,00

37

Визначення прямого білірубіну

20,00

38

Визначення непрямого білірубіну

10,00

39

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

30,00

40

Визначення магнію в сироватці крові

25,00

41

Визначення сечовини за Коварским, Рашкован та з діацестмонооксимом

25,00

42

Визначення сечової кислоти

35,00

43

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

25,00

44

Визначення альфа-холестерину в сироватці крові

25,00

45

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією аглютинації

35,00

46

Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом

20,00

47

Визначення фібриногену "Б" з бетанафтолом

20,00

48

Визначення загальних ліпідів у сироватці крові

20,00

49

Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові

30,00

50

Тромботест

15,00

51

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

25,00

52

Визначення резус-фактора в капілярній крові

25,00

53

Визначення індексу атерогенності

25,00

54

Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові

25,00

55

Визначення резус-фактора у венозній крові

25,00

56

Серодіагностика сифілісу - реакція Вассермана

40,00

57

Реакція Вассермана з трьома антигенами та двома осадовими реакціями

25,00

58

Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту C (експрес-метод)

130,00

59

Визначення Hbs антигену (експрес-тест)

110,00

60

Біохімічний аналіз крові (30 показників)

735,00

61

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

35,00

62

Визначення тромбінового часу

25,00

63

Визначення часу рекальцифікації плазми за методом Хауелла

20,00

64

Аутокоагуляційний тест (повний)

160,00

65

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести) (етаноловий тест)

30,00

66

Визначення протромбінового часу

25,00

67

Визначення протромбінового індексу

25,00

68

Визначення активованого часу рекальцифікації плазми

30,00

69

Аутокоагуляційний тест (неповний)

20,00

70

Визначення рівня простатоспецифічного антигена (ПСА загальний)

135,00

71

Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана - Френкеля

25,00

72

Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана - Френкеля

25,00

73

Реакція на ревматоїдний фактор

35,00

74

Визначення серомукоїду в сироватці крові

30,00

75

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

25,00

76

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

25,00

77

Аналіз крові на амілазу

25,00

78

Визначення альбумінів (бромкріозолзелен)

20,00

79

Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба)

15,00

80

Визначення амілази (діастази) в сечі

30,00

81

Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна

15,00

82

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції pH

20,00

83

Визначення цукру в сечі (якісна проба)

5,00

84

Визначення цукру в сечі (кількісне)

10,00

85

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

20,00

86

Дослідження сечі за Зимницьким

20,00

87

Визначення білка в сечі (якісна проба)

5,00

88

Визначення білка в сечі (кількісне)

10,00

89

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

40,00

90

Спермограма (pH, в'язкість, рухомість, морфологія тощо)

120,00

91

Цитологічне дослідження урогенітального біоматеріалу, виділень з молочної залози

30,00

92

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

20,00

93

Дослідження на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах

30,00

94

Глікемічний профіль

50,00

95

Дослідження на атипові клітини

40,00

96

Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл до Helicobacter pylori

190,00

97

Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (IgG) до токсоплазмозу

130,00

98

Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (IgM) до токсоплазмозу

130,00

99

Імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (IgG) до хламідіозу

130,00

100

Швидкий тест на визначення маркерів гострого інфаркту міокарда (Міоглобіну/КК-МВ/Тропоніну I)

275,00

101

Визначення тропоніну в сироватці крові (експрес-тест)

130,00

102

Швидкий тест на визначення міоглобіну

140,00

103

Визначення альфа-фетопротеїну

220,00

104

Визначення СЕА (раково-ембріонального антигену)

200,00

105

Визначення антитіл (IgG) до цитомегаловірусу

130,00

106

Визначення антитіл (IgM) до цитомегаловірусу

130,00

107

Визначення антитіл (IgG) до вірусу герпесу (HSV 1/2)

130,00

108

Визначення антитіл (IgM) до вірусу герпесу (HSV 1/2)

130,00

109

Визначення антитіл (IgG) до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1)

120,00

110

Визначення антитіл (IgG) до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2)

120,00

111

Визначення антитіл (IgM) Clamydia trachomatis (кількісне)

200,00

112

Визначення антитіл (IgM) до Helicobacter pylori

110,00

113

Дослідження на уреаплазму

150,00

114

Дослідження на мікоплазму

150,00

115

Визначення маркерів вірусу гепатиту B (HBV) (combo) (cito test)

180,00

116

Експрес-аналіз сечі на гострий панкреатит (експрес-тест)

240,00

117

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) з цифровою обробкою в одній проекції

195,00

118

Рентгенографія ключиці з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

119

Рентгенографія грудини з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

120

Рентгенографія ребер з цифровою обробкою

150,00

121

Рентгенографія лопатки з цифровою обробкою

150,00

122

Рентгенографія грудного відділу хребта з цифровою обробкою в одній проекції

195,00

123

Рентгенографія грудного відділу хребта з цифровою обробкою у двох проекціях

300,00

124

Рентгенографія крижів з цифровою обробкою в одній проекції

185,00

125

Рентгенографія крижів з цифровою обробкою у двох проекціях

285,00

126

Рентгенографія куприка з цифровою обробкою в одній проекції

185,00

127

Рентгенографія куприка з цифровою обробкою у двох проекціях

270,00

128

Рентгенографія кісток таза з цифровою обробкою в одній проекції

195,00

129

Рентгенографія поперекового відділу хребта з цифровою обробкою в одній проекції

195,00

130

Рентгенографія поперекового відділу хребта з цифровою обробкою у двох проекціях

300,00

131

Рентгенографія шийного відділу хребта з цифровою обробкою в одній проекції

185,00

132

Рентгенографія шийного відділу хребта з цифровою обробкою у двох проекціях

270,00

133

Рентгенографія крижів та куприка з цифровою обробкою в одній проекції

185,00

134

Рентгенографія крижів та куприка з цифровою обробкою у двох проекціях

285,00

135

Рентгенографія стегна з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

136

Рентгенографія гомілки з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

137

Рентгенографія плеча з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

138

Рентгенографія передпліччя з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

139

Рентгенографія кисті з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

140

Рентгенографія стопи з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

141

Рентгенографія тазостегнового (кульшового) суглоба з цифровою обробкою в одній проекції

150,00

142

Рентгенографія обох тазостегнових (кульшових) суглобів з цифровою обробкою

195,00

143

Рентгенографія одного пальця кисті з цифровою обробкою

150,00

144

Рентгенографія одного пальця стопи з цифровою обробкою

150,00

145

Рентгенографія плечового суглоба з цифровою обробкою

150,00

146

Рентгенографія ліктьового суглоба з цифровою обробкою

150,00

147

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба з цифровою обробкою

150,00

148

Рентгенографія колінного суглоба з цифровою обробкою

150,00

149

Рентгенографія гомілковостопного суглоба з цифровою обробкою

150,00

150

Опис рентгенограм із застосуванням телемедицини

60,00

151

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

250,00

152

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

50,00

153

Додаткові ЕКГ (3 відведення)

25,00

154

Добове моніторування артеріального тиску та довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

300,00

155

Реоенцефалографія у спокої з комп'ютерним аналізом

60,00

156

Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну

40,00

157

Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та психотерапевтичних тестів (1 одиниця на тест)

40,00

158

Кардіоінтервалографія (гістограма) з комп'ютерним аналізом вегетативного забезпечення серцевої діяльності

65,00

159

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (первинне)

120,00

160

ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (із вимірюванням артеріального тиску)

180,00

161

Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках у спокої з комп'ютерним аналізом

40,00

162

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

250,00

163

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

135,00

164

Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники

150,00

165

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

250,00

166

Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози

150,00

167

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

135,00

168

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

400,00

169

Інтраректальні дослідження передміхурової залози

200,00

170

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

200,00

171

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків)

150,00

172

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

150,00

173

Ультразвукове дослідження молочних залоз (з обох боків) з кольоровим доплерівським картуванням

200,00

174

Дослідження ультразвукове м'яких тканин

100,00

175

Дослідження ультразвукове колінного суглоба

150,00

176

Дослідження ультразвукове плечового суглоба

150,00

177

Дослідження ультразвукове гомілковостопного суглоба

150,00

178

Дослідження ультразвукове кульшового суглоба

150,00

179

Дослідження ультразвукове ліктьового суглоба

150,00

180

Ультразвукове обстеження судин шиї та голови (УЗД судин шиї та голови - комплексне обстеження судин з використанням B-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

250,00

181

Ультразвукове обстеження артерій та вен кінцівок (УЗД артеріальних і венозних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій та вен кінцівок з використанням B-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму)

350,00

182

Ультразвукове обстеження артерій та вен однієї кінцівки

200,00

183

Кольпоскопія

150,00

184

Вагінальна теплова процедура на апараті Інтратерм (одна процедура)

70,00

185

Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура)

50,00

186

Магнітотерапія однієї ділянки тіла (одна процедура)

50,00

187

Гінекологічні зрошення радоновою водою (одна процедура)

60,00

188

Ударно-хвильова терапія (одна зона) (одна процедура)

150,00

189

Загальна лазеротерапія (30 хвилин) (одна процедура)

75,00

190

Ванна з радоном (одна процедура)

70,00

191

Ванна вуглекисла суха (одна процедура)

75,00

192

Ванна гальванічна (одна процедура)

90,00

193

Ванна гальванічна з підводним душ-масажем (одна процедура)

120,00

194

Ванна озоно-радонова (одна процедура)

120,00

195

Ванна озонова в прісній воді (одна процедура)

120,00

196

Ванна з бішофітом (одна процедура)

75,00

197

Ванна хвойна (одна процедура)

70,00

198

Ванна перлинна (одна процедура)

70,00

199

Підводний душ-масаж у прісній воді (одна процедура)

120,00

200

Підводний душ-масаж у радоновій воді (одна процедура)

120,00

201

Підводне витягування хребта в радоновій воді (одна процедура)

100,00

202

Кріосауна (одна процедура)

125,00

203

Стоун-терапія (одна процедура)

150,00

204

Коктейль кисневий (одна процедура)

15,00

205

Спелеотерапія (соляна шахта) (одна процедура)

40,00

206

Локальна кріотерапія (одна процедура)

50,00

207

Фізіотерапевтичні процедури на апараті Ярило (одна процедура)

200,00

208

Фізіотерапевтичні процедури на апараті Яровіт (одна процедура)

100,00

209

Мікроклізма з пелодексом

50,00

210

Мікроклізма з настоянкою трав

60,00

211

Питне лікування мінеральною водою типу "Моршинська N 1" (одна процедура)

5,00

212

Питне лікування мінеральною водою типу "Моршинська N 6" (одна процедура)

6,00

213

Внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину

150,00

214

Термоміостимуляція на апараті "Nuga Best" (20 хвилин)

50,00

215

Сухе витяжіння хребта (одна процедура)

100,00

216

Мікроклізма з грязями

45,00

217

Карбоксітерапія (газова ін'єкція)

70,00

218

Підшкірне введення озоно-кисневої суміші

250,00

219

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

83,00

220

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

33,00

221

Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

46,00

222

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

42,00

223

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

54,00

224

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

83,00

225

Апаратний масаж ступні та гомілки (одна процедура)

29,00

226

Вакуумний масаж однієї зони (руки, ноги, живіт, спина тощо) (одна процедура)

100,00

227

Медовий масаж (одна процедура)

92,00

228

Масаж із застосуванням масажного крісла (одна процедура)

83,00

229

Пресотерапія (лімфодренажний масаж) (одна процедура)

83,00

230

Косметичний масаж тіла (1 година) (одна процедура)

150,00

231

Антицелюлітний масаж (ручний) (1 година) (одна процедура)

167,00

232

Апаратний масаж стоп

25,00

233

Перебування в однокімнатній палаті "Стандарт" (1 доба)

154,00

234

Перебування у двомісній однокімнатній палаті "Напівлюкс" (1 доба)

203,00

235

Перебування у двомісній однокімнатній палаті "Напівлюкс" (покращений) (1 доба)

243,00

236

Перебування у двомісній двокімнатній палаті "Люкс" (1 доба)

268,00

237

Перебування у двомісній двокімнатній палаті "Люкс" (покращений) (1 доба)

312,00

238

Забезпечення дієтичним харчуванням (покращене) (1 ліжко-день)

288,00

239

Забезпечення дієтичним харчуванням (1 ліжко-день)

217,00

240

Бальнеологічні процедури (басейн з гідропатичними процедурами) (одна година для однієї особи)

100,00

241

Бальнеологічні процедури (сауна з басейном) (одна година для однієї особи)

188,00

242

Аквааеробіка (одне заняття)

129,00

243

Механотерапія (заняття на тренажерах) (на одну ділянку, один суглоб)

46,00

244

Механотерапія (заняття на тренажерах) у разі групових занять

92,00

245

Лікувальна гімнастика з використанням тренажерів

121,00

246

Паркування легкового автотранспорту на паркувальному майданчику (1 доба)

25,00

247

Послуга з прання білизни (1 завантаження)

42,00

 

Директор Департаменту охорони
здоров'я та реабілітації МВС України

А. Смик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали