Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Протокол N 33 засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Протокол N 33
засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

від 28 січня 2020 року

Протокол N 33 затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 13 лютого 2020 року N 59 (Наказ N 59)

Головувала: Форсюк Н. В., голова Комісії.

Присутні члени Комісії: Галас В. П., Главацький П. В., Мальчевська В. М., Небораківський Я. С., Несвітайло В. І., Онищенко К. В., Савченко В. В., Хомош Т. М., Хмарський С. Г., Мердух Н. Я.

Відсутні члени комісії: Сірий О. В., Огерук М. С.

На засіданні присутні: Ставнійчук К. М., Рябова О. О.

Засідання відкрила голова Комісії Форсюк Н. В., яка поінформувала про присутніх на засіданні членів Комісії, засідання Комісії є правомочним та може приймати рішення з установлених питань порядку денного.

Голова Комісії запропонувала наступний порядок денний.

Порядок денний:

1. Про перерозподіл залишку неотриманих дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік.

2. Про переоформлення дозволів ЄКМТ 2020 року.

Всі присутні члени Комісії одноголосно погодили порядок денний.

1. СЛУХАЛИ:

Галаса В. П., який поінформував про кількість надісланих заяв на участь в перерозподілі залишку дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік. Кількість заявок, що надійшли становить 802 одиниці.

Онищенко К. В., яка поінформувала присутніх, що перерозподіл залишку дозволів ЄКМТ відбувається у відповідності з пунктом 10 розділу IV Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1076/9675 (зі змінами) (далі - Порядок).

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. запропонував розглянути повторно звернення до Конкурсної комісії перевізників, що приймали участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік і не встигли своєчасно отримати виділені їм дозволи ЄКМТ, з проханням про надання можливості отримати ці дозволи, і прийняти виважені рішення щодо цих звернень.

Онищенко К. В. зазначила, що до Конкурсної комісії звернулись перевізники з проханням про надання можливості їм отримати розподілені дозволи ЄКМТ, які вони не встигли своєчасно отримати: ТОВ "АБ-Транс Євро" (ЄДРПОУ 38563045), ТОВ "Аграрій" (ЄДРПОУ 31925257), ТОВ "Д-ТРАНС" (ЄДРПОУ 33410353), ПФ "ТРУД" (ЄДРПОУ 22847211), ПП "ВІВАТ" (ЄДРПОУ 30007047), ФОП ГАВРИЛЕВИЧ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА (РНОКПП 2243215580).

Галас В. П. зазначив, що всіма перевізниками були зроблені відповідні оплати для отримання розподілених їм дозволів ЄКМТ на 2020 рік.

Рябова О. О. поінформувала, що відповідно до пункту 9 розділу IV Порядку залишок не отриманих автомобільними перевізниками у встановлений строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, підлягає подальшому перерозподілу на засіданнях Конкурсної комісії протягом року.

Онищенко К. В. поінформувала, що відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку перерозподіл залишку не отриманих перевізниками у встановлений пунктом 8 розділу IV строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, здійснюється серед автомобільних перевізників, які брали участь у загальному конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та мали найбільші показники виконаних перевезень за I - III квартали попереднього року (по всіх країнах ЄКМТ для отримання дозволу та/або по країнах, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до яких розподіляється) на кожний транспортний засіб, та з урахуванням поданих автомобільними перевізниками заяв.

Галас П. В. проінформував, що відповідно до роз'яснень Секретаріату Міжнародного Транспортного Форуму, які були отримані 14 - 15 жовтня 2019 року під час засідання робочої групи з автомобільного транспорту щодо рекомендацій здійснення перерахунку з урахуванням коефіцієнтів, які відрізняються для транспортних засобів категорії Євро-5 та категорії Євро-6, до перерозподілу належить:

6 - дозволів категорії Євро-5;

1 - дозвіл категорії Євро-6;

4 - права на здійснення перевезень територією Італійської Республіки категорії Євро-5;

28 - прав на здійснення перевезень територією Італійської Республіки категорії Євро-6;

2 - права на здійснення перевезень територією Російської Федерації категорії Євро-5;

8 - прав на здійснення перевезень територією Російської Федерації категорії Євро-6;

2 - права на здійснення перевезень територією Греції;

27 базових прав на здійснення перевезень територією Угорщини.

27 базових прав на здійснення перевезень територією Угорщини можуть бути трансформовані в права роботи до Угорщини для дозволів категорії Євро-5 - 270 прав, або в права роботи до Угорщини для дозволів категорії Євро-6 - 324 права.

Галас В. П. зазначив, що перерозподіл дозволів ЄКМТ відбувається серед перевізників, які брали участь у загальному конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та мали найбільші показники виконаних перевезень за I - III квартали попереднього року, з урахуванням поданих перевізниками заяв.

Галас В. П. запропонував розподіляти права на здійснення перевезень до країн, що встановили обмеження, за кількістю використаних разових дозволів до цих країн та з урахуванням ефективності використання дозволів ЄКМТ за попередній період, у разі наявності таких.

Для країн, до яких перевезення виконуються в бездозвільному порядку, обчислюється ефективність використання дозволів ЄКМТ за попередній період. Наділення правом роботи можливе за умови визначення перевізником в заяві необхідності в набутті такого права та наявності розподілених або перерозподілених дозволів з відсутнім правом, на яке претендує перевізник.

Галас П. В. поінформував, що відповідно до надісланих заяв на участь в перерозподілі залишку нерозподілених прав роботи до Угорщини серед українських перевізників на 2020 рік, поданих в електронному вигляді до 25.01.2020 включно, для задоволення потреб всіх перевізників необхідно: 257 прав роботи до Угорщини для дозволів ЄКМТ категорії Євро-5 та 104 права до Угорщини для дозволів ЄКМТ категорії Євро-6.

Галас В. П. зазначив, що нерозподіленого залишку прав робот до Угорщини не достатньо для задоволення всіх перевізників, що надіслали заяви на участь в перерозподілі залишку нерозподілених прав роботи до Угорщини серед українських перевізників на 2020 рік, поданих в електронному вигляді, та запропонував на наступне засідання Комісії підготувати проект перерозподілу.

ВИРІШИЛИ:

1. Сформувати проект Перерозподілу дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік.

2. Рекомендувати Мінінфраструктури затвердити схвалений Комісією проект Перерозподілу дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік.

3. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті розпочати оформлення та видачу дозволів ЄКМТ відповідно до затвердженого Перерозподілу дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2020 рік (Наказ N 59) на наступний день після його оприлюднення.

4. Рекомендувати Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень поінформувати Секретаріат МТФ про оформлення нових дозволів ЄКМТ та дозволів ЄКМТ, оформлених на заміну раніше виданих дозволів ЄКМТ та прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ.

За прийняті рішення по пунктам 1 - 4 присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - 11;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно

2. СЛУХАЛИ:

Онищенко К. В. поінформувала присутніх про надходження до Міністерства інфраструктури звернень від автомобільних перевізників щодо переоформлень їм нових дозволів ЄКМТ на заміну раніше виданих дозволів ЄКМТ 2020 року.

ВИСТУПИЛИ:

Онищенко К. В. поінформувала, що до Міністерства інфраструктури України звернулися наступні перевізники:

ФОП ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 3041324133) з проханням оформити йому новий дозвіл ЄКМТ на заміну раніше отриманого ним дозволу ЄКМТ 2020 року категорії "Євро-5", у зв'язку із зміною місця проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - підприємця;

ТОВ "АГРОТЕП" (ЄДРПОУ 21496904) з проханням оформити йому новий дозвіл ЄКМТ з правом роботи до Угорщини на заміну раніше отриманого ним дозволу ЄКМТ 2020 року категорії "Євро-6" з правом роботи до Угорщини, у зв'язку із його втратою;

ФОП ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (РНОКПП 3041324133) з проханням оформити йому нові дозволи ЄКМТ з правом роботи до Угорщини (6 прав) та правом роботи до Греції (2 права) на заміну раніше отриманих ним дозволів ЄКМТ 2020 року категорії "Євро-5" N UA 01427, N UA 01428, N UA 01429, N UA 01430, N UA 01431, N UA 01432, які були роздруковані з технічною помилкою у назві перевізника.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті оформити ФОП ТОМЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 3041324133) дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" за умови повернення раніше отриманого ним дозволу ЄКМТ 2020 року категорії "Євро-5" N UA 01478, у зв'язку із зміною місця проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - підприємця.

2. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті оформити ТОВ "АГРОТЕП" (ЄДРПОУ 21496904) новий дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-6" з правом роботи до Угорщини, у зв'язку з його втратою.

3. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті оформити ФОП ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (РНОКПП 3041324133) шість дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5" з шістьма правами роботи до Угорщини та двома правами роботи до Греції за умови повернення раніше отриманих ним дозволів ЄКМТ 2020 року категорії "Євро-5" N UA 01427, N UA 01428, N UA 01429, N UA 01430, N UA 01431, N UA 01432, які були роздруковані з технічною помилкою у назві перевізника.

4. Рекомендувати Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень проінформувати Секретаріат МТФ про видачу нових дозволів ЄКМТ на заміну раніше виданих дозволів ЄКМТ.

За прийняті рішення по пунктам 1 та 4 присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - 11;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно

 

Голова Комісії

Н. Форсюк

Члени Комісії:

 

В. Галас

П. Главацький

В. Мальчевська

Н. Мердух

В. Несвітайло

Я. Небораківський

К. Онищенко

М. Огерук

О. Сірий

В. Савченко

С. Хмарський

Т. Хомош
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали