Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Застереження щодо недопущення надалі ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2019 року N 2102

м. Київ

Застереження щодо недопущення надалі ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 жовтня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 19 вересня 2019 року N 326, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року N 917 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2019 року" (Постанова N 917), посвідчення на проведення планової перевірки від 14 серпня 2019 року N 315, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34737717) порушено Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року N 540 (далі - Ліцензійні умови N 540), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року N 308 (Постанова N 308) (далі - Ліцензійні умови N 308), а саме:

підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов N 540 щодо надання звітності з господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, визначену НКРЕКП;

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов N 308 (Постанова N 308) щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308) у частині подання до органу ліцензування відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), протягом двох місяців з дати набрання чинності цією постановою;

підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов N 308 (Постанова N 308) щодо оприлюднення на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформації щодо тарифу на виробництво теплової енергії та його зміни, формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії та іншої інформації відповідно до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" (Закон N 887-VIII);

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов N 308 (Постанова N 308) у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34737717) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов N 308 (Постанова N 308).

2. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" у термін до 01 квітня 2020 року надати належним чином завірені копії документів, а саме:

наказів/положень про облікову політику, що діяли протягом періоду, що перевірявся, та деталізовані плани рахунків бухгалтерського обліку з усіма субрахунками;

укладених у періоді, що перевірявся, трудових договорів, наказів про призначення та повідомлень про прийняття працівників на роботу, а також цивільно-правових договорів на виконання окремих робіт;

інвентарних карток обліку основних засобів, актів прийому-передачі основних засобів з виробництва теплової енергії;

бухгалтерських довідок про прибуття/зняття з балансу основних засобів виробництва теплової енергії протягом періоду, що перевірявся;

бухгалтерських довідок та документального підтвердження обліку наступних статей витрат при здійсненні діяльності з виробництва теплової енергії:

списання безнадійної заборгованості,

нарахування резерву сумнівної заборгованості,

утримання об'єктів соціальної інфраструктури,

відрахування профспілковим організаціям,

нарахування штрафів, пені,

купівля-продаж іноземної валюти та курсова різниця,

спонсорська та благодійна допомога,

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей,

собівартість реалізованих виробничих запасів;

актів інвентаризації основних засобів, які проводились протягом періоду, що перевірявся;

щодо річних фондів оплати праці працівників, задіяних у виробництві теплової енергії, у розрізі категорій працівників та типів виплат за період, що перевірявся;

щодо використання енергоносіїв (газ, мазут, вугілля, електрична енергія, вода, інше) при виробництві теплової енергії;

щодо залишків вугілля, мазуту на складах, надходження та витрачання;

угод обов'язкового та добровільного страхування, надання юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг та інформацію щодо фактично сплачених коштів за зазначеними договорами та понесених витрат;

договорів щодо придбання енергоносіїв на власні та господарські потреби, акти приймання-передачі, акти звіряння розрахунків на початок та кінець періоду, що перевіряється, та оборотно-сальдові відомості по зазначених договорах;

кредитних та депозитних угод, які діяли протягом періоду, що перевірявся;

щодо фактичного виконання ремонтних робіт із співставленням із обсягом та вартістю таких робіт, врахованих при розрахунку тарифу на виробництво теплової енергії, у розрізі заходів (видів ремонтів та об'єктів виконання) та періодів, що перевірявся за формою, наведеною в додатку 6 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991);

укладених договорів, видаткових накладних, актів виконаних робіт виконання заходів ремонтної програми;

наказу про створення тендерного комітету та затвердженого положення про здійснення тендерних закупівель / тендерний комітет;

річного плану закупівель для здійснення діяльності з виробництва теплової енергії, звіту про його виконання (окремо по роках);

договорів на закупку товарів, робіт, послуг, укладених за результатами проведених процедур закупівлі (окремо по кожному періоду);

первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують фактичне придбання товарів та послуг за результатами проведених торгів;

протоколів засідання тендерного комітету;

довідки про стан розрахунків за договорами на закупку товарів, робіт, послуг;

щодо наявності та переліку споріднених підприємств у визначенні, наведеному у ліцензійних умовах, та перерахування/отримання коштів від цих підприємств;

форми N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства";

щодо забезпечення обліку теплової енергії, а саме:

паспортів на встановлені прилади обліку теплової енергії,

актів введення в експлуатацію приладів обліку,

актів пломбування приладів обліку теплової енергії,

актів готовності вузлів обліку теплової енергії,

журналів обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії;

щодо забезпечення обліку енергоносіїв, а саме:

паспортів на встановлені прилади обліку,

актів введення в експлуатацію приладів обліку,

актів пломбування приладів обліку,

актів готовності вузлів обліку;

дозволів природоохоронних органів щодо викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скидів шкідливих речовин, водокористування і водовідведення, розміщення відходів;

дозволів на експлуатацію парових та водогрійних котлів, на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, виданих у встановленому порядку Держгірпромнаглядом;

актів готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв на теплогенеруючих джерелах;

паспортів теплогенеруючого обладнання/котлів, протоколи і акти випробувань, оглядів і ремонтів, приймання в експлуатацію;

режимних карт теплогенеруючих установок;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання;

журналів ремонту, а саме:

основного обладнання,

допоміжного обладнання,

електрообладнання,

обходу газового обладнання,

агрегатного та експлуатаційного обладнання;

актів на випробування насосного обладнання;

інструкцій, а саме:

з експлуатації, обслуговування і ремонту устаткування,

з ліквідації аварій,

з пожежної безпеки і охорони праці,

планів локалізації та ліквідації аварій;

журналів реєстрації ремонтних робіт за період, що перевіряється;

графіків планово-попереджувальних ремонтів (ППР);

звіту про виконання ППР на об'єктах з виробництва теплової енергії за відповідний період;

щодо запланованих та фактично використаних коштів на проведення ППР, окремо за роками періоду перевірки;

звітності за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за I квартал 2015 року та IV квартал 2018 року;

фінансової звітності за 2015 - 2018 роки.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали