Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Застереження щодо недопущення надалі ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2019 року N 2070

м. Київ

Застереження щодо недопущення надалі ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 жовтня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 11 вересня 2019 року N 310, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року N 917 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2019 року" (Постанова N 917), посвідчення на перевірку від 27 серпня 2019 року N 332, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 37904583) порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року N 3 (далі - Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема:

Інструкцією щодо заповнення форми звітності N 1-НКРЕ (місячна) "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії", затвердженою постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року N 1257 (Постанова N 1257), а саме:

пунктом 2.9 (Постанова N 1257), яким встановлено, що ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 1-НКРЕ (Постанова N 1257),

пунктом 4.5 (Постанова N 1257), яким, зокрема, встановлено, що у рядку 21 "Енергопостачальникам за регульованим тарифом": графа 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку за звітний місяць, а графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Інструкцією щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії", затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року N 1257 (Постанова N 1257), а саме:

пунктом 2.7 (Постанова N 1257), яким встановлено, що ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (Постанова N 1257),

пунктом 3.14 (Постанова N 1257), яким встановлено, що у рядках 005 - 185 графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, зокрема:

Інструкції щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії", затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року N 1257 (Постанова N 1257), а саме:

пункту 2.7 (Постанова N 1257), яким встановлено, що ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 6-НКРЕ-енерговиробництво (Постанова N 1257),

пункту 3.14 (Постанова N 1257), яким встановлено, що у рядках 005 - 185 графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме, пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 37904583) щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" у строк до 01 листопада 2019 року надати:

1) на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою N 1-НКРЕ "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за жовтень - грудень 2014 року, січень - грудень 2016 - 2017 років, липень - грудень 2018 року та скориговану звітність за січень - грудень 2015 року, а також до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за жовтень - грудень 2014 року та скориговану звітність за січень - грудень 2015 року;

2) на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за I - III квартали 2016 - 2017 років, I, III, IV квартали 2018 року та скориговану звітність за I - IV квартали 2015 року, а також до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за IV квартал 2018 року та скориговану звітність за I - IV квартали 2015 року;

3) на паперових носіях до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області звітність за формою N 20-НКРЕКП "Звіт про сплату внеску на регулювання" (Порядок N 491) за III та IV квартали 2018 року;

4) на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП копії фінансової звітності за 2014 - 2016 роки та за 2018 рік, а також до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області на паперових носіях копії фінансової звітності за 2017 - 2018 роки;

5) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії завірених в установленому законодавством порядку актів про виробіток електричної енергії за серпень - вересень 2015 року;

6) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії завірених в установленому законодавством порядку актів про використану електричну енергію для власних потреб Лутугинської ВЕС ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" за період жовтень 2014 року - грудень 2018 року;

7) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області інформацію щодо забезпечення у штатному розписі ТОВ "ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ" мінімальної кількості працівників за окремими посадами, задіяних у виробництві електричної енергії за період з 01 жовтня 2014 року до 31 грудня 2018 року, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали