Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Застереження ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" щодо недопущення надалі порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2019 року N 2101

м. Київ

Застереження ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" щодо недопущення надалі порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 жовтня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 19 вересня 2019 року N 327, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року N 917 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IІІ кварталі 2019 року" (Постанова N 917) та посвідчення на перевірку від 27 серпня 2019 року N 334, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34737717) порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року N 3 (далі - Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.5.5 пункту 3.5 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата протягом десяти днів повідомити НКРЕКП про зміни банківських реквізитів;

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, а саме частиною другою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) стосовно обов'язку ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34737717) щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" у термін до 01 квітня 2020 року надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області належним чином завірені копії документів, а саме:

наказів/положень про облікову політику, що діяли протягом періоду, що перевірявся, та деталізовані плани рахунків бухгалтерського обліку з усіма субрахунками;

укладених у періоді, що перевірявся, трудових договорів, наказів про призначення та повідомлень про прийняття працівників на роботу, а також цивільно-правових договорів на виконання окремих робіт;

інвентарних карток обліку основних засобів, актів прийому-передачі основних засобів;

актів інвентаризації основних засобів, які проводились протягом періоду, що перевірявся;

бухгалтерських довідок про прибуття/зняття з балансу основних засобів виробництва електричної енергії протягом періоду, що перевірявся;

проєктної та виконавчої документації на електрогенеруюче обладнання;

паспортів електрогенеруючого обладнання, протоколів і актів випробувань, оглядів і ремонтів, приймання в експлуатацію;

актів вводу в промислову експлуатацію автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії;

свідоцтва про метрологічну атестацію автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (чинного протягом періоду з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року);

свідоцтв про внесення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії до Реєстру автоматизованих систем комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії (чинних протягом періоду з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року);

щодо нормативних та фактичних витрат електричної енергії на власні потреби із помісячною розбивкою за період з липня 2015 року по вересень 2016 року;

договорів на придбання товарів, робіт, послуг (крім палива), видаткових накладних, актів приймання передачі/виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують понесені витрати на виробництво електричної енергії, а також щодо нарахування зазначених витрат у бухгалтерському обліку;

щодо річних фондів оплати праці працівників, задіяних у виробництві електричної енергії, у розрізі категорій працівників та типів виплат за період, що перевірявся;

щодо використання енергоносіїв (газ, мазут, вугілля, електрична енергія, вода, інше) при виробництві електричної енергії;

щодо стану розрахунків за спожитий природний газ/мазут/вугілля;

бухгалтерських довідок та документального підтвердження обліку таких статей витрат при здійсненні діяльності з виробництва електричної енергії:

списання безнадійної заборгованості,

нарахування резерву сумнівної заборгованості,

утримання об'єктів соціальної інфраструктури,

відрахування профспілковим організаціям,

нарахування штрафів, пені,

купівля-продаж іноземної валюти та курсова різниця,

спонсорська та благодійна допомога,

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей,

собівартість реалізованих виробничих запасів;

угод обов'язкового та добровільного страхування, надання юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг та інформацію щодо фактично сплачених коштів за зазначеними договорами та понесених витрат;

договорів із енергопостачальними компаніями щодо придбання електричної енергії на власні та господарські потреби, актів приймання-передачі, актів звіряння розрахунків на початок та кінець періоду, що перевіряється, та оборотно-сальдові відомості по зазначених договорах;

кредитних та депозитних угод, які діяли протягом періоду, що перевірявся;

щодо фактичного виконання ремонтних робіт із зіставленням із обсягом та вартістю таких робіт, урахованих при розрахунку тарифу на відпуск електричної енергії, у розрізі заходів (видів ремонтів та об'єктів виконання) та періодів, що перевірялись, за формою, наведеною в додатку 6 до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991);

укладених договорів, видаткових накладних, актів виконаних робіт виконання заходів ремонтної програми;

наказу про створення тендерного комітету та затвердженого положення про здійснення тендерних закупівель;

річного плану закупівель для здійснення діяльності з виробництва електричної енергії, звіту про його виконання (окремо по роках);

договорів на закупку товарів, робіт, послуг, укладених за результатами проведених процедур закупівлі (окремо по кожному періоду);

первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують фактичне придбання товарів та послуг за результатами проведених торгів;

протоколів засідання тендерного комітету;

довідки про стан розрахунків за договорами на закупку товарів, робіт, послуг;

щодо наявності та переліку споріднених підприємств у визначенні, наведеному в ліцензійних умовах, та перерахування/отримання коштів від цих підприємств;

актів купівлі-продажу електричної енергії за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року;

форми N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства";

актів звірки розрахунків з покупцями електричної енергії станом на 01 січня 2015 року, на 01 січня 2016 року, 01 січня 2017 року, 01 січня 2018 року, 31 грудня 2018 року;

наказів/розпоряджень, що регламентують порядок віднесення інформації до конфіденційної, таємної та службової, з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про інформацію", та якими визначено відповідний перелік такої інформації;

звітності за формою N 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за I квартал 2015 року та IV квартал 2018 року;

фінансової звітності за 2015 - 2018 роки.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали